DNBs avtale med Posten forlenges i to måneder

Utrulling av Kontanttjenester i butikk går som planlagt

Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 30. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Som kommunisert i april 2019, har DNB inngått avtale med BankAxept og Vipps om ny løsning for kontanttjenester i dagligvarebutikker. Dette innebærer også at bankens avtale om enkle banktjenester gjennom Postens distribusjonsnett vil utløpe. Nå forlenges denne avtalen til 31. august 2020. Alle banktjenester unntatt valutatjenester og giro innbetaling blir videreført.  

I dag er det enkelte personer som av ulike årsaker ikke kan bli vanlig bankkunde og få konto. Disse mottar i dag ytelser fra det offentlige gjennom en utbetalingsblankett eller Giro Utbetaling. Når avtalen med Posten nå forlenges med to måneder, er det for å sikre en god overgang for denne gruppen. Myndighetene og NAV arbeider med en alternativ løsning for Giro Utbetaling som skal være på plass innen 1. september.  

Kontanttjenester i butikk på plass over hele landet  

Forlengelsen av Posten-avtalen påvirker ikke den pågående utrullingen av «Kontanttjenester i butikk», som gjør det mulig for både privat- og bedriftskunder å ta ut og sette inn penger fra dagligvarebutikker.  

Dette må du vite om den nye løsningen  

  • Kontanttjenester i butikk er nå tilgjengelig i over 1400 av NorgesGruppens butikker landet rundt. Tilbakemeldingene fra kunder som har testet løsningen er veldig positiv, og de aller fleste opplever den som enkel, trygg og lett tilgjengelig, sier leder for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.  

98 prosent av befolkningen vil bo i en kommune med tilgang til minst én «Kontanttjenester i butikk». Her finner du oversikt over din nærmeste «Kontanttjenester i butikk» 

I tillegg vil DNB fortsatt være fysisk til stede landet rundt med 57 bankkontorer, og kundene kan sette inn og ta ut kontanter gjennom over 170 minibanker og 18 innskuddsautomater. 

Løsning for ikke-digitale kunder

DNB mener det er viktig å legge til rette for at også disse kundene kan ta hånd om sin egen økonomi. Gjennom konseptet «Bank uten internett» tilbyr banken derfor brevgiro, avtalegiro, kontofon, kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-tjenester. Vi har også opprettet et direktenummer (23 02 10 50) der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver som kan hjelpe dem.