Bank uten internett

Portrett bilde av eldre dame

Samfunnet er i endring og stadig flere tjenester blir digitalisert - også hos oss i DNB. Vi forstår at det kan være utfordrende for enkelte kunder. Nedenfor finner du korte beskrivelser av tjenester som ikke krever bruk av internett.

Våre tjenester

Last ned brosjyre

Del gjerne brosjyren med kjente som kunne tenke seg en dagligbank uten internett.

Brevgiro

Med BrevGiro kan du betale regninger og overføre penger ved å sende giroblankettene pr. post. Send dine giroblanketter sammen med en signert følgeseddel i en forhåndsadressert konvolutt. Blankettene blir deretter registrert og avregnet på vanlig måte. Når du har færre enn åtte følgesedler igjen, vil du automatisk motta flere i posten.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Vi sørger for at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Etter at betalingen er gjennomført, finner du bekreftelsen på kontoutskriften din. Bruk av AvtaleGiro forutsetter at utsteder av regningen tilbyr tjenesten.

AvtaleGiro kan opprettes ved å fylle ut skjema og sende det til NETS AS V/ Avtalebehandling, 0045 Oslo. Har du ikke mulighet til å skrive ut skjemaet kan du kontakte oss på 915 04800, så sender vi det til deg i posten.

Kontofon

Ved å ringe 24 06 20 70 og taste 1 for kontofontjenester kan du sjekke saldo og overføre penger mellom egne kontoer ved hjelp av telefonen, hele døgnet. Alt du trenger, er din personlige kode. Kontofonavtale og personlig kode kan du bestille ved å ringe oss på 915 04800.

TeleGiro

Ved å ringe 24 06 20 70 og taste 1 for kontofontjenester kan du også betale regninger. Tjenesten heter Telegiro. For å betale regninger ved bruk av TeleGiro trenger du en kodebrikke fra oss i tillegg til din personlige kode. Hvis du ikke har kodebrikke, kan du bestille en ved å ringe oss på 915 04800.

Giro Utbetaling

Hvis du har mottatt en giro utbetaling og denne skal godskrives en konto du har i DNB, kan du sende giro utbetalingen til oss. Før du sender giro utbetalingen må du signere denne og påføre kontonummer beløpet skal inn på. 
  
Adresse for innløsning av giro utbetaling: 
DNB Bank ASA, Giro, Postboks Sentrum 0021 Oslo. 
 
Dersom dette er en utbetaling du får jevnlig anbefaler vi at du kontakter avsender og oppgir ditt kontonummer.

SMS-tjenester og SMS-varslinger

Enkle banktjenester, som for eksempel å sjekke saldo og siste transaksjoner på konto, kan gjøres med SMS. Du kan også motta varslinger til din mobil hver gang for eksempel lønn, trygd eller pensjon kommer inn på konto. SMS-tjenester og SMS-varslinger kan du bestille ved å ringe oss på 915 04800, så hjelper vi deg i gang.

Direktenummer

Vi har etablert et direktenummer til kunder som ikke bruker nettbank og internett. Ved å ringe 23 02 10 50, kommer kunden rett til en hyggelig kunderådgiver som vet at vedkommende ikke bruker våre digitale tjenester. Kunderådgiveren er ekspert på tjenestene og produktene som beskrives på denne siden. For hjelp med andre tjenester og produkter, for eksempel lån, sparing, forsikring eller annet, må fremdeles 915 04800 benyttes.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og dine personlige interesser dersom du ikke blir i stand til dette selv i fremtiden. Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Det er viktig at fullmakten er tilpasset din situasjon og dine ønsker, samt at den følger kravene til innhold og utforming.

Det finnes mye nyttig informasjon om dette på Statsforvalteren sine nettsider. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i dette. For at fremtidsfullmakten skal gjøres gjeldende for økonomiske forhold i DNB må den stadfestes av Statsforvalteren.

 

Bestilling av informasjonshefte

Hvis du vil at vi skal sende et informasjonshefte om tjenestene på denne siden til en du kjenner, kan du legge inn en bestilling øverst på siden. Her kan du laste ned heftet digitalt.

Hvordan gi andre fullmakt til å disponere min konto?

En disponent kan hjelpe til med betalinger, regninger, utskrifter og lignende. En disponent vil få tilgang til å betale fra kontoen, og se transaksjoner (kontoutskrifter m.m.), også for tiden før disposisjonsfullmakten ble registrert.

» Les mer om disposisjonsfullmakt