Sparebankstiftelsen DNB gir av bankens overskudd

Sparebankstiftelsen DNB har så langt i år gitt 248,5 millioner kroner til gode formål. I fjor ga den over 1 milliard.

UNG OPPTUR: Sagene IF fikk i fjor 300.000 kroner til jobbtreningsprosjektet "Ung opptur". Skoleeleven Abshir (18) er en av deltakerne. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 28. apr 2022
Artikkelen er flere år gammel

Sparebankstiftelsen DNB eier 8,4 prosent av aksjene i banken. Den er dermed bankens nest største eier i DNB etter staten. Stiftelsen har som formål å dele ut utbyttet fra aksjene i DNB til prosjekter som fremmer idrett og lek, kunst, kultur og utvikling av nærmiljø.

Takket være stiftelsen filantropiske virksomhet går altså en stor del av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål.

Søk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB her

Utbytte siste tre år

For 2021 vil stiftelsen få utbetalt et samlet utbytte fra banken på nesten 1.268 millioner kroner (9,75 kroner per aksje).

I fjor mottok stiftelsen utbytte fra banken to ganger. I mars 2021 mottok den 1.092 millioner kroner for regnskapsåret 2019, som grunnet myndighetenes utbytterestriksjoner som følge av pandemien, ikke ble utbetalt i 2020. I november 2021 mottok stiftelsen 1.170 millioner kroner i utbytte på DNB-aksjene for 2020 (9 kroner per aksje). 

GLAD: André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, er glad for at stiftelsen kunne støtte gode formål også under pandemien. Foto: Katrine Lunke

- Stiftelsen kunne derfor også gjennom pandemien tildele like mye i støtte til gode formål som vi hadde planlagt for disse årene. Det er vi veldig glad for, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB. 

Illustrasjonen viser stiftelsens nøkkeltall for 2021, antall tildelinger og søknader, hvor mye som ble tildelt og hvor mye stiftelsen fikk i utbytte. Foto: Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsens støtte til samfunnsnyttige tiltak i 2021 ble fordelt slik:

  • 931 millioner kroner ble tildelt til 2687 små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til viktige nasjonale tiltak.
  • 43,3 millioner kroner til allmennyttige investeringer, i form av kunst til museer og strykeinstrumenter til musikere.
  • 79,2 millioner kroner til øvrige formålskostnader, herunder aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer

Les Sparebankstiftelsen DNBs rapport om 2021 her

Oppfordrer idrettslag til å ta en utvidet sosial rolle

Sagene IF i Oslo var blant de mange som fikk tildeling i fjor.

Sparebankstiftelsen DNB oppfordrer idrettslag til å ta en utvidet sosial rolle i nærmiljøet. Det gjør Sagene IF, som har fått støtte fra stiftelsen til flere slike prosjekter.

I fjor fikk Sagene 300.000 kroner til  jobbtreningsprosjektet Ung opptur, som har gjort det mulig å tilby Abshir og flere andre ungdommer lønnet arbeid med kursing og veiledning:

Siden Sparebankstiftelsen DNB ble stiftet i 2002 har den bidratt med over 8 milliarder kroner til gode formål.