TV-aksjonen 2020

- Vi brenner litt ekstra for havet

Årets TV-aksjon går til WWF, og arbeidet for å ta vare på verdenshavene. Det heier DNB på!

RENT HAV: - Noe av det viktigste vi som bank kan gjøre er å finansiere bærekraftige løsninger til havs, sier Joakim Melingen og Iselin Ahmer Solberg. Foto: DNB
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 15. okt. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Det truer livet i den maritime verden. 

- Som en av verdens største banker for havnæringen, er dette en sak vi brenner litt ekstra for, sier Iselin Ahmer Solberg, bedriftsrådgiver for sjømatkunder i DNB. 

Nå er det ikke lenger bare finansiell risiko som blir vurdert
Iselin Ahmer Solberg

DNB har allerede startet dugnaden med å gi 500.000 kroner til TV-aksjonen.

- Noe av det viktigste vi som bank kan gjøre er å finansiere bærekraftige løsninger til havs. I DNB jobber vi med bedrifter innen de maritime næringene, olje og gass, leverandørindustrien og sjømat, sier hun.

Måler karbonavtrykket

Havet utgjør over 70 prosent av jordens overflate. Det er blant annet levebrødet til over en milliard mennesker, det gir oss oksygen, energi, mineraler, mat og ferskvann.

- Havet er fullt av muligheter, men det blir ødelagt om vi ikke tar vare på det. Vi er avhengige av et rent hav, sier Joakim Melingen, analytiker for maritime kunder i DNB.

Vi ser også på bedriftenes bevissthet på miljø og samfunnsansvar
Iselin Ahmer Solberg

Havet er også en viktig transportåre, og DNB tok derfor initiativet til klimaretningslinjer for banker som finansierer shipping, «Poseidon Principles».

- Vi må måle og publisere karbonavtrykket til de skipene vi finansierer. Vi vurderer hvordan kundene tilpasser seg lavkarbonshipping, og flåtenes energieffektivitet og utslipp. I låneavtalene presenteres også forsvarlig resirkulering av skipene, forteller han.

Finansierer ikke plast

Solberg forteller at kundene blir utfordret på bærekraftige løsninger dersom de ønsker finansiering.

- Bærekraft-perspektivet er veldig viktig for oss, og nå er det ikke lenger bare finansiell risiko som blir vurdert. Vi ser også på bedriftenes bevissthet på miljø og samfunnsansvar, sier Solberg. 

Vi er avhengig av et rent hav
Joakim Melingen

DNB har satt av 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur de neste årene.

- Vi ønsker å ta en viktig rolle i å bidra til bærekraftig utvikling. Så langt har vi finansiert elektrifisering av ferger, batteripakker på supplyskip og overgangen til å bruke gass i stedet for tungolje i skip. Vi finansierer ikke bruk av engangsplast, for plast vil vi ikke ha i havet, sier hun.

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER: - Vi finansierer ikke bruk av engangsplast, for plast vil vi ikke ha i havet, sier Iselin Ahmer Solberg og Joakim Melingen. Foto: DNB

Alger og insekter

Produksjon av sjømat har blitt en stor og viktig bransje for norsk økonomi.

- Vi ser at våre sjømat-kunder har bærekraft på toppen av agendaen, og vi diskuterer med dem hvordan de skal løse utfordringene med for eksempel lus og fôr, sier Solberg.

Hun forteller at for sjømatbransjen så er det fôret som gir det største klimaavtrykket.

- Det brukes mye soya i maten til oppdrettsfisken, men det forskes på å bruke alger, insektsmel og insektsolje som vil bidra i positiv retning. På DNB NXT vant Metapod prisen «100Pitches Ocean». Metapod bruker gresshopper som proteinkilde i laksefôr i stedet for soya.