Fond og sparing:

Kan du tape alt i fond?

– Optimistene har triumfert i aksjemarkedet, men det gjelder å ha en fornuftig sparesammensetning, sier Lars-Erik Aas.

GOD ODDS: – Det vi ser er at når vi sparer over lengre tid, så øker oddsen for at vi oppnår god avkastning i aksjemarkedet, sier Lars-Erik Aas. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. apr 2024
Artikkelen er flere år gammel

Aksjemarkedet kan i perioder ha store svingninger og det er alltid noe å bekymre seg over.

– Det vi ser er at når vi sparer over lengre tid, så øker oddsen for at vi oppnår god avkastning i aksjemarkedet, sier Lars-Erik Aas.

Aas jobber med å utvikle investeringsstrategier for storkunder for DNB Wealth Management Investment Office.

– Det er viktig å ha en sammensetning av fond og sparemåter som gjør at du får best mulig odds for å bruke sparepengene på det du ønsker, sier Aas.

Enkelt forklart bety det at penger du trenger om ett år bør stå på en sparekonto i en bank, mens penger du sparer til pensjon om 30 år gjerne kan spares i aksjefond.

Les mer: Se hvilken avkastning som forventes i de ulike investeringsformene her.

Saken oppsummert
  • Langsiktig sparing: Lars-Erik Aas fra DNB Wealth Management Investment Office anbefaler en fornuftig sammensetning av sparing og påpeker at langsiktig sparing i aksjemarkedet øker oddsen for god avkastning.
  • Risiko i fond: Det er mulig å tape alle pengene i fond, men dette er sjeldent og ofte knyttet til ekstreme hendelser som revolusjon eller hyperinflasjon.
  • Diversifisering: Å spre investeringene globalt og diversifisere reduserer risikoen for sjokk i enkeltmarkeder og er en kjent strategi for å håndtere usikkerhet om fremtiden.
  • Investeringstips: Aas råder investorer til å fortsette å spare selv under markedsuro og minner om at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

    Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet Microsoft Copilot og kvalitetssikret av DNB Nyheters innholdsprodusenter og desk før publisering.

Kan jeg tape alle pengene i fond?

– Det finnes eksempler i historien hvor alle pengene er tapt, men i disse tilfellene har menneskene ofte hatt større problemer enn at sparepengene gikk tapt, sier Aas.

Det er gjerne i perioder hvor det har vært revolusjon, eller at det har vært hyperinflasjon. Ved slike hendelser er det svært få steder å gjemme seg, og det spiller liten rolle om du har pengene i bank, renter eller aksjer, da det handler da mer om å skaffe mat på bordet. I stabile deler av verden har det som regel gått bra.

– Depresjonen på 1930-tallet er det mest alvorlige sett med vestlige øyne, denne spredte seg i resten av verden, sier Aas.

Det som er mer normalt er at aksjefond i perioder kan falle mellom 20 og 40 prosent. 

Les også: Hvor lang tid tar det før pengene dine dobles? Les om 72-regelen her.

Foto: DNB og S&P

Gir færre muligheter for sjokk

Hvis vi ser på tolvmåneder rullende avkastning, altså at du flytter start og sluttdato med en måned, får vi totalt 1150 ettårsavkastninger siden 1927 i S&P 500.

Med ettårsperspektiv i det amerikanske aksjemarkedet, da har 26 prosent av periodene hatt negativ nominell avkastning.

Til sammenligning har 93 prosent av tiårsperiodene hatt positiv avkastning.

– Desto lenger tid i du er i aksjemarkedet, desto lavere er sannsynligheten for negativ avkastning, sier Aas.

Han er rask til å påpeke at det ikke finnes noen garantier for fremtidig avkastning.

– Et globalt aksjefond sprer investeringene over hele verden, og det gir færre muligheter for sjokk i enkeltmarkeder, sier Aas. 

Vet ikke hva fremtiden bringer

– Vi vet ikke hva fremtiden bringer, og vi har bare én markedshistorikk å se tilbake på, sier Aas.

En av mest kjente mulighetene som finnes, er å spre investeringene, kalt diversifisering eller risikospredning.

– Det har lønt seg å investere i aksjer over lange tidsperioder, men fordi vi ikke vet hva som skjer i fremtiden, er det et godt prinsipp å investere i ulike typer investeringer, sier Aas.

Det gjelder spesielt når det begynner å bli kort tid til du skal bruke av pengene, da er det ofte smart å ha noe som svinger mindre i verdi. Mange eier eiendom, vi har gjerne penger i bankkonto, og vi eier andeler i fond eller direkte i aksjer.

– Sparer du på en god måte over tid i med ulike plasseringsformer, så har du gjort det du kan for å oppnå suksess, sier Aas.

Han avslutter med å peke på at vi kan bli vår egen verste fiende. Det er enkelt å si at vi investerer langsiktig når alt går bra, vi må faktisk bevise det ved å fortsette å spare når avisoverskriftene bytter fra sort til rødt og det står krise med store bokstaver.

Les også: Da bør du selge fondene

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.