Investering for nybegynnere

Hvordan bygge en lønnsom portefølje?

Mathea Aarvik og Sindre Skaldehaug forklarer hva en portefølje er, og hva du bør tenke på for å investere riktig.

SINDRE SKALDEHAUG: Første skritt på veien til en lønnsom portefølje er å vite hva du har og hvor du skal. Skaff deg oversikt og sett klare mål. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 24. nov 2021
Artikkelen er flere år gammel

Sindre Vaseng Skaldehaug jobber til daglig på Aksjebordet hos Norges største meglerhus, DNB Markets. Han hjelper aksjehandelskunder med kjøp og salg av aksjer.

Mathea Skavhellen Aarvik jobber som finansrådgiver i Spareteamet hos DNB og er ekspert på pensjons- og fondssparing.

Begge er gode på å forklare investering så folk flest kan forstå det. 

RÅD: Husk å sjekke hvordan pensjonspengene dine er investert i dag, sier finansrådgiver Mathea Skavhellen Aarvik. - Der kan det være penger å hente. Foto: Privat
Portefølje -definisjon

Portefølje er opprinnelig et fransk ord; «portefeuille», som betyr lommebok. Innen finans er portefølje et uttrykk for en persons samlede sparing og investering:

  • Portefølje: Alt du har av aksjer, fond, obligasjoner, grunnfondsbevis, bankinnskudd og spareforsikring.
  • Fondsportefølje: De samlede investeringer i et fond. Kan også brukes om en persons samlede fondsinvesteringer (flere fond) .
  • Aksjeportefølje: En persons totale utvalg av enkeltaksjer*. 

*Ønsker du å lære mer om hvordan du bygger en aksjeportefølje, les her.

Kilde: snl.no og DNB

Du har sannsynligvis en portefølje allerede

Når det gjelder sparing og investering er «portefølje» rett og slett et fancy ord på all din sparing, forklarer Sindre.

- Du har sannsynligvis allerede en portefølje av et eller annet slag, du har kanskje bare ikke tenkt på sparingen din sånn før.

All sparing og investering bør telles med
Mathea Skavhellen Aarvik, aut. finansrådgiver

- Alt du har av bankinnskudd, fond, aksjer og verdipapirer utgjør til sammen din «portefølje». Noen inkluderer også fast eiendom, skyter Mathea inn.

Finansrådgiveren sier at du også bør inkludere innskuddspensjonen du har gjennom jobben og eventuelle private pensjonsforsikringer når du lager en oversikt.

- Når du vet hva du har, kan du begynne å se på om du bør gjøre noe.

TO FAKTORER: Det viktigste når du bygger en portefølje er tid og risiko sett opp mot det du vil oppnå, sier Sindre Vaseng Skaldehaug. - Vær bevisst! Foto: Stig B. Fiksdal

Oversikt er viktig når du skal bygge portefølje!

Det er viktig å ha oversikt over hva du har, før du eventuelt velger til flere investeringer, sier Mathea. Når du vet hva du har og hvor, kan du også anslå hvor høy avkastning du kan forvente framover.  

- Du har ulik risiko og ulike avkastningsmuligheter i ulike investeringsformer. 

Risiko og avkastningsmuligheter er to sider av samme sak
Mathea Skavhellen Aarvik, aut. finansrådgiver

Enkelt sagt har du minimal risiko og avkastningsmulighet på konto, lav risiko i rentefond, middels i kombinasjonsfond og ulik grad av høy risiko og avkastningsmulighet i aksjer og aksjefond, forklarer hun. 

Finansrådgiveren sier at du også må huske å sjekke dagens pensjonssparing. Noen har alt i aksjer, andre har mye i renter.

- Det er mulig du må gjøre grep der også, avhengig av målet ditt, sier hun. 

Hvorfor er det viktig å ha et mål med sparingen?

Et konkret mål er avgjørende for å kunne sette opp en god portefølje. Begge to understreker at ditt mål bør være utgangspunkt for å velge riktige investeringer for akkurat deg.

- For å investere riktig må du vite hvor mye penger du vil trenge når, sier Sindre. 

Først når du har et mål, kan du lage en plan for å nå det
Sindre Vaseng Skaldehaug., Execution Broker

Lag en realistisk plan for porteføljen din

Det er nemlig først når du har målet klart for deg, at du kan se om du har mulighet til å nå det med tiden du har til rådighet.

- Klarer du sette av nok penger, og er du villig til å ta høy nok risiko for å få god nok avkastning? Lag en realistisk plan, råder Sindre.

- Regn litt på det selv, skyter finansrådgiver Mathea inn. Bruk vår spareveileder for å gjøre noen overslag. 

RISIKO: Nederst på risikostigen finner du kontosparing, som er tryggest og gir gir lavest avkastning. Deretter øker risiko og avkastningsmulighetene. Foto: DNB

Hva betyr egentlig risiko i en portefølje?

Den unge aksjemegleren fra DNB Markets sier at mange feilaktig tenker på risiko kun som mulighet for tap.

- Det blir feil. Risiko angir også muligheten for gevinst, sier han. Risiko er rett og slett et uttrykk for hvor store verdisvingninger det er, både ned, og opp!

Jo høyere risiko du tar, jo høyere avkastning kan du forvente
Sindre Vaseng Skaldehaug, Execution Broker

I en portefølje er det dermed slik at jo bedre tid du har, jo mer risiko kan du tørre å ta. - Tid reduserer risiko, fordi børsfall normalt er midlertidige, sier Sindre.

I aksjemarkedet belønnes normalt tålmodighet og tåleevne godt, uten at det er noen garanti. 

VENTE: Oslo Hovedindeks falt kraftig i mars 2020 da koronaen kom, men denne grafen viser at vi har hentet oss inn og vel så det. Tålmodighet belønnes. Foto: DNB

Svarene på disse 4 spørsmålene bør avgjøre

Å lykkes med egne investeringer handler om evnen til å konkretisere mål, og å lage en god plan for å nå dem. Du må vite svarene på følgende spørsmål:

  1. Hvor mye penger vil du trenge?
  2. Hvor lang tid har du på deg til å skaffe det?
  3. Hva har du av sparing og investeringer i dag?
  4. Vil dagens portefølje gi deg høy nok avkastning?

Er svaret på siste spørsmål nei, må du ta grep.

Ring en rådgiver i banken, eller velg en ferdig portefølje tilpasset din tidshorisont og dine avkastningskrav. Eksempler på porteføljer er DNB Aktiv-fondene og DNB Spare-fondene, som er fond sammensatt av mange andre fond og verdipapirer. Les mer om dem her.

Har du svært høy risikovilje og over seks års horisont kan du også velge å kjøpe enkeltaksjer for å få mulighet til enda høyere avkastning. 

Merk: Å kjøpe og selge aksjer og aksjefond innebærer høy risiko fordi verdien vil svinge med tilbud og etterspørsel i markedet. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.