Investering for nybegynnere

Hvordan bygge en lønnsom portefølje?

Behnaz Ganji og Trym Smedsrud forklarer hva en portefølje er, og hva du bør tenke på for å velge riktig sparing.

SPAREEKSPERTENE: Første skritt på veien til en lønnsom portefølje er å vite hva du har og hvor du skal. Skaff deg oversikt og sett klare mål. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 08. apr 2024
Artikkelen er flere år gammel

Trym Smedsrud jobber til daglig på Aksjebordet i DNB. Han hjelper aksjehandelskunder med kjøp og salg av aksjer. Behnaz Ganji er spareekspert og tidligere autorisert rådgiver i DNB.

De sier det er tre forhold du må ta stilling til før du velger hva du vil spare i:

  1. Mål: Hvilket beløp vil du oppnå, eller hva sparer du til?
  2. Tid: Hvor lang tid har du på å nå målet?
  3. Risiko: Hvor store svingninger er du villig til å tåle underveis? 
RÅD: Du kan ha flere sparemål med ulik tidsperspektiv, sier Behnaz Ganji. Vanlige mål er sparing til barna, pensjon, ny bil, ferie.. Legg en god plan! Foto: Stig B. Fiksdal
Portefølje -definisjon

Portefølje er opprinnelig et fransk ord; «portefeuille», som betyr lommebok. Innen finans er portefølje et uttrykk for en persons samlede sparing og investering:

  • Portefølje: Alt du har av aksjer, fond, obligasjoner, grunnfondsbevis, bankinnskudd og spareforsikring.
  • Fondsportefølje: De samlede investeringer i et fond. Kan også brukes om en persons samlede fondsinvesteringer (flere fond).
  • Aksjeportefølje: En persons totale utvalg av enkeltaksjer*. 

* Ønsker du å lære mer om hvordan du bygger en aksjeportefølje, les her.

Kilde: snl.no og DNB

Hvorfor er det viktig å ha et mål for sparingen?

Et konkret sparemål er avgjørende for å kunne sette opp en portefølje. Behnaz og Trym sier at ditt mål alltid bør være utgangspunkt for hvilke spare- og investeringsprodukter du velger. 

– Ikke la tilfeldighetene bestemme din sparing, råder Behnaz. 

Har du et konkret mål er det enklere å velge riktig sparing
Behnaz Ganji, spareekspert

Behnaz understreker betydningen av å ha sparemål. Har du et konkret mål er det enklere å velge riktig sparing, sier hun.

– Velg spareprodukter ut fra hva som gir en god sannsynlighet for å nå målet, sier hun. 

En god portefølje kan du ha over tid. Den bør egentlig bare endres dersom ditt mål eller den økonomiske situasjonen endres.

TO FAKTORER: Det viktigste når du bygger en portefølje er tid og risiko sett opp mot det du vil oppnå, sier Trym Smedsrud - Vær bevisst! Foto: Stig B. Fiksdal

Sjekk sparingen du har i dag, opp mot målet

En fin begynnelse er å få oversikt over alt du har av sparing og investering i dag. Hvor mye har du i ulike spareprodukter? Hvor mye sparer du månedlig? Er du i fond eller aksjer

– Kartlegg dagens portefølje, og se den opp mot sparemålet ditt. Vil dagens portefølje gi god nok avkastning på den tiden du har, til at du når målet ditt? Det er spørsmålet, sier Behnaz.

Du kan sjekke forventet avkastning med DNBs spareveileder

Sjekk hvilken avkastning du kan forvente
Behnaz Ganji, spareekspert

Behnaz sier at du i tillegg til bankinnskudd, aksjer og fond kan inkludere eventuell innskuddspensjon gjennom jobben og private pensjonsforsikringer.

– Samtidig er ikke det noe du må, du kan velge å la pensjon være et eget mål i tillegg. Det viktigste er at hvert sparemål har en realistisk spareplan, sier hun.

Risiko gir deg avkastningsmuligheter

Trym sier at avhengig av mål må du velge produkter som gir høy nok avkastning innenfor den tiden du har før du trenger pengene.

– Kanskje finner du ut at du må begynne å spare mer i aksjer for å kunne nå målet, sier han.

Da må du også tenke over ditt forhold til risiko, for mange nybegynnere tenker på risiko kun som mulighet for tap.

– Det er feil, sier Trym. Økt risiko betyr også økte muligheter for gevinst. Samtidig vet vi at tid reduserer risiko. 

Midlertidige børsfall er normalt, derfor må du ha tid
Trym G. Smedsrud., Execution Broker

I aksjemarkedet er midlertidige børsfall normalt. Over tid har avkastningen likevel alltid vært mye høyere enn i rentemarkedet. I aksjemarkedet belønnes som regel tålmodighet og tåleevne godt, sier aksjemegleren.

– Jo høyere risiko du tør ta, jo høyere avkastning kan du forvente over tid. Tiden du har fram til du trenger sparepengene er derfor viktig å ta hensyn til når du velger spareform.

Hvordan spre risikoen i en portefølje?

Du kan redusere den totale risikoen i spareporteføljen din ved å investere i flere markeder og flere selskaper. Ved å spre risiko vil du også få flere muligheter for avkastning, sier Trym.

For å ta et konkret eksempel: Du har all din sparing i ett teknologifond. Så innføres det en særskatt for teknologibransjen, og aksjekursene stuper på tek-aksjer. Samtidig oppdages en kur for kreft og flere helseaksjer stiger til himmels i forventningen om økt salg av medisiner. 

– Hadde du hatt både teknologi- og helseaksjer hadde du totalt sett kommet greit ut, sier han.

Forskjellige markeder og bransjer påvirkes av ulike forhold 
Trym G. Smedsrud - Execution Broker

Forskjellige selskap, bransjer og markeder påvirkes ulikt av ulike forhold. Eksportbedrifter tjener for eksempel ofte på lav kronekurs, mens importbedrifter taper på det samme. Og når kronekursen er lav, er ofte rentenivået høyere. 

En god investor tilpasser sin portefølje til endringer i markedet, sier Trym.

– Opplever du å være på avveie fra strategien og målet ditt, bør du ta grep og gjøre justeringer.

RISIKO: Nederst på risikostigen finner du kontosparing, som er tryggest og gir gir lavest avkastning. Deretter øker risiko og avkastningsmulighetene. Foto: DNB

Du kan velge å spare i en ferdig portefølje

Behnaz sier at mange synes det blir for avansert å ha hovedsparingen sin i en egen portefølje med aksjer. Disse kan vurdere å heller spare i en ferdig portefølje, eller fondspakke.

– Hos oss kan du velge en fondspakke tilpasset din tidshorisont og dine avkastningskrav, sier hun. 

Eksempler på slike porteføljer er DNB Aktiv-fondene og DNB Spare-fondene. Dette er altså fond sammensatt av mange andre fond og verdipapirer. De gir deg dermed en effektiv risikospredning i en og samme pakke og det er en profesjonell forvalter som gjør jobben for deg.

Det ene utelukker ikke det andre
Behnaz Ganji, spareekspert

Så går det jo an å investere litt i aksjer ved siden av, det ene utelukker ikke det andre, skyter Trym inn.

DNB Markets har en anbefalt portefølje som aksjestrateg Paul Harper justerer hver mandag. Det kan være lærerikt å følge med på hans betraktninger for å lære mer om porteføljetenkning innenfor enkeltaksjer, avslutter han.

 Her finner du DNB Markets anbefalte portefølje av aksjer

Merk: Å kjøpe og selge aksjer og aksjefond innebærer høy risiko fordi verdien vil svinge med tilbud og etterspørsel i markedet. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.