huninvesterer bilde av kvinner
Med spareveilederen gir vi deg et forslag til hvor stor andel aksjer og renter som kan være smart å ha basert på din oppgitte tidshorisont og ønsket risiko. Dette er ikke å regne som et personlig investeringsråd.
 
 
 
LavMiddelsHøy

Risikoprofil

 • Lav investeringsprofil

  Passer for sparere som ønsker god og stabil avkastning over tid, og som er opptatt av at spart beløp beskyttes.

 • Middels investeringsprofil

  Passer for sparere som vil ta noe risiko for å øke avkastnings-mulighetene vesentlig over tid og som ikke ønsker å bli rammet av de største børsfallene.

 • Høy investeringsprofil

  Passer for sparere som har et ønske om høyest mulig avkastning over tid, og som tåler store verdisvingninger i perioder.

 • Fortsatt usikker?

  Er du enda usikker på hvilken risikoprofil som passer deg?
  Svar på 6 spørsmål for å finne profilen som passer.

Beregning kan ikke utføres

Det har dessverre oppstått en feil. Endre verdier eller prøv igjen senere.

Forventet resultat av din sparing om - år er-

-
 
 
Forutsetninger for beregningene
Startbeløp og fast månedlig sparing kan ikke bestilles samtidig

Avkastningsforventingene som er brukt i de ulike produktklassene er:
Den til enhver tid gjeldende rente på vår sparekonto
3.00 % for pengemarked
4.25 % for obligasjoner
6.25 % for kreditt.
6.50 % for aksjer.


Avkastningsforventningene vi bruker i modellen er basert på historisk avkastning innen de ulike produktene samt en skjønnsmessig vurdering.

Verdiene er justert for inflasjon på 2.5 % og er fratrukket løpende kostnader (slik som forvaltningsprovisjon).


Dette er en viktig avklaring fordi store svingninger i inntektene bør ha innflytelse på ditt valg av sparing. Ustabil inntekt vil trekke i retning av en noe mindre risikofylt portefølje.
1.Hvordan vil du beskrive dagens og fremtidig inntekt

2.Du klarer løpende utgifter og har penger til overs hver måned?

3.Du foretrekker små svingninger på dine langsiktige plasseringer selv om dette kan resultere i at avkastningen kan bli lavere

4.Hvor lenge vil du være villig til å se sparemidlene dine falle i verdi før du vil endre plasseringene dine?

5.Hvordan ville du ha reagert dersom dine aksjer eller fond i løpet av ett år hadde falt 50 % i verdi?

6.Tenk deg at du har en plasserbar formue på 100.000 som du lar stå i ett år. Hvilken av følgende utfall ville du vært mest komfortabel med?

 
trueSpareveilederInitiertSparebelopStartbelopSpareperiodeRisikoprofilInfoRisikoprofilRisikoprofilLavRisikoprofilMiddelsRisikoprofilHoyRisikoprofilUsikkerFaneAlternativStartSparingLinkForutsetningerRisikoSporsmaal1RisikoSporsmaal2RisikoSporsmaal3RisikoSporsmaal4RisikoSporsmaal5RisikoSporsmaal6RisikoSporsmaalFullforRisikoSporsmaalAvbrytForutsetningerLukkSkrivUtsparebelopstartbelopperioderisikoprofilalternativ300010000100  krfalse001000000500  krfalse31301  årfalse91010M09999999993001000LMH3.510.017.5[{"from":0, "to":24, "code":"L"}, {"from":25, "to":44, "code":"M"}, {"from":45, "to":60, "code":"H"}][{"from":0, "to":30000, "roundingTo":100}, {"from":30000, "to":50000, "roundingTo":500}, {"from":50000, "to":0, "roundingTo":1000}][{"code":"sparekontospareveileder", "url":"/loginfondshandel?accounttype=superspar&amount=", "urlSecure":"/segp/apps/besok/accountopen/superspar?accounttype=superspar&amount="}, {"code":"6532", "url":"/loginfondshandel?accounttype=superspar&amount=", "urlSecure":"/segp/apps/besok/accountopen/superspar?accounttype=superspar&amount="}, {"code":"superspar", "url":"/loginfondshandel?accounttype=superspar&amount=", "urlSecure":"/segp/apps/besok/accountopen/superspar?accounttype=superspar&amount="}, {"code":"bsu", "url":"/loginfondshandel?accounttype=bsukonto&amount=", "urlSecure":"/segp/apps/besok/accountopen?accounttype=bsukonto&amount="}, {"code":"bsu2", "url":"/loginfondshandel?accounttype=bsu2&amount=", "urlSecure":"/segp/apps/besok/accountopen/bsu20?accounttype=bsu2&amount="}]0.0falsefalsefalsetruetrue5sparekontospareveilederhttps://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/spareveileder/sparekonto.htmlhttps://www.dnb.no/ps/person/sparing-og-investering/sparekonto-spareveileder.html00RVJPRkg%3Dhttps://www.dnb.no/segp/ps/verktoy/spareveileder.htmlfalsefalsetrueMnd.År: MM.YY
SERIES.NAME: SERIES.VALUE kr
ØvreForventetNedreBeregning pågår...%,'false true
Veilederen tar ikke hensyn til dine nåværende plasseringer. Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 
Hvor mye koster det?
Det finner du i vår prisliste.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no