Miljø-, sosiale-, og eierstyringsforhold:

Rivende utvikling innen ansvarlig forvaltning

– Vi jobber i stadig større grad sammen med forvalterne, ansvarlig forvaltning er en del av hverdagen, sier Lise Børresen.

RASK UTVIKLING: – Vi jobber i stadig større grad sammen med forvalterne, ansvarlig forvaltning er en del av hverdagen, sier Lise Børresen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 15. nov 2022
Artikkelen er flere år gammel

Ansvarlig forvaltning går gjerne under flere navn, bærekraftig forvaltning, ESG (engelsk forkortelse for miljø, sosiale forhold, og selskapsstyring).

Historikken går relativt langt tilbake og det begynte med at enkelte investorgrupper som ville ha forvaltning uten innslag av produsenter av produkter som brøt med deres normer og etiske rammeverk.

– I dag er ekskludering siste utvei etter at vi har prøvd ut verktøyene vi har i verktøykassen, sier Lise Børresen.

I tillegg har DNB produktbaserte kriterier, for eksempel kullprodusenter, tobakk og kontroversielle våpen. Børresen har nylig tatt over som leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management. De er et team på fem personer.

– Vi gjør interne analyser av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring i tillegg til å kjøpe inn data fra eksterne kilder. Ved behov går vi i dialog med selskapet for å få selskapene til å endre sin praksis, sier Børresen.

Hun forteller også at de har som mål å stemme på alle generalforsamlinger der de aktive fondene er investert, i tillegg til at vi har som mål å stemme for alle norske børsnoterte aksjer og å stemme på generalforsamlinger der det fremmes et aksjonærforslag. 

Må definere standarden

– For å følge opp selskapene trenger vi rammeverk å jobbe etter, derfor kontrollerer vi at selskapene ivaretar vår definerte standard for menneskerettigheter, arbeidsforhold, antikorrupsjon, miljø, for å nevne noe, sier Børresen.

Hun påpeker at de ekskluderer selskaper som produserer tobakk, pornografi, rekreasjons-cannabis, og kontroversielle våpen. I tillegg ekskluderes oljesand og kull med gitte kriterium.

Det er også utviklet forventningsdokumenter til selskaper på hvordan de skal operere med hensyn til flere viktige tema. Disse er også utviklet for å hjelpe selskapene utvikle egne retningslinjer og prosedyrer med grunnlag i beste praksis.

Jobber tematisk

– Menneskerettigheter, vann og klima er hovedtema for vårt arbeid, men vi jobber også med andre tema som naturmangfold og helse og bærekraftige matsystemer, sier Børresen.

– Et spennende nytt tema vi har begynt å arbeide med i år er etisk kunstig intelligens, fortsetter hun.

Klimaendringene er naturligvis på toppen av agendaen for avdelingen. Børresen og teamet jobber aktivt med å få selskap til å sette forskningsbaserte netto nullutslippsmål for deres aktiviteter inn mot 2050.

Andre temaer blir trukket fram der det er relevant i dialogene med selskapene. Investorsamarbeid om både dialoger og utvikling av beste praksis på forskjellige tema er noe DNB deltar aktivt i og som er en viktig ressurs for videreutvikling av både norske og internasjonale investorers arbeid.  

Samarbeid mellom ansvarlige investeringer og forvalter

– Hvert fond har sin dedikerte analytiker, og fondene gjennomgås jevnlig for å sørge for at alle innehav er innenfor DNBs standarder for ansvarlig investeringer, sier Børresen.

Alle DNBs fond må følge vår standard for ansvarlige investeringer. Flere av DNBs fond som DNB Future Waves, DNB Miljøinvest, og DNB Grønt Norden har også sterkt fokus på å integrere ESG inn i seleksjonen av selskaper fondene kan investere i.

– Disse fondene er forpliktet i sine mandater til å investere i en viss andel bærekraftige selskaper. Denne forpliktelsen er en del av økende reguleringskrav fra EU, sier Børresen.

I Norge har også reguleringene spisset seg til med åpenhetsloven fra 2021 som forsterker viktigheten av transparens og kartlegging av sine investeringer og deres aktiviteter.

I tillegg lages det bærekraftsrapporter til forvalterteamet og teamet hennes sender ut varsler om pågående kontroversielle hendelser. Forvalterne har også tilgang til et egenutviklet system for ESG-informasjon som samler data fra ulike interne og eksterne kilder. 

ESGLab

Forvalterne har drevet fram utvikling av et analyseverktøy som kombinerer eksterne data, egne analyser, oppfølging av selskaper og mer til.

– Dette gjør at alle forvalterne kan gå inn i sine porteføljer og se hvordan fondets investeringer for eksempel er innrettet mot til FNs bærekraftsmål, sier Børresen.

Verktøyet gjør at det blir enklere for den enkelte forvalter og analytiker å få oversikt over hva som foregår innenfor ESG-dimensjonen.

– Vi er en integrert del av forvaltningen og er en sparringpartner for alt som har med vårt fagfelt å gjøre, og jeg tror arbeidet bare blir viktigere og viktigere framover, avslutter Børresen. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.