• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Miljøinvest

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet, globalt aksjefond som investerer i selskaper som muliggjør et bedre miljø.

Elv i skog
  • Fornybar energi

  • Sirkulærøkonomi

  • Energieffektivisering

Aksjefond med fokus på grønn omstilling

DNB Miljøinvest har særlig fokus på områdene grønn energi, ressurseffektivitet og elektrifisering. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Les mer om DNB Miljøinvest på Morningstar

Laura forklarer DNB Miljøinvest

Laura McTavish, Analytiker i DNB Miljøinvest

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre miljøfond

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB