• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Future Waves

DNB Future Waves er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper med blant annet fokus på blå økonomi (havet) og livskvalitet.

Havbølge
  • Fokus på havet

  • Fokus på livskvalitet

  • FNs bærekraftsmål som rammeverk

Fondet har FNs bærekraftsmål som rammeverk for investeringene sine. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Les mer om DNB Future Waves på Morningstar

Audun Wickstrand Iversen og Isabelle Juillard Thompsen forteller om DNB Future Waves

Audun Wickstrand Iversen og Isabelle Juillard Thompsen, forvaltere DNB Future Waves

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre miljøfond

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB