DNBs korona-hjelpetelefon

Dette lurer bedriftene på nå

Mange bedrifter er redde for å komme i likviditetsskvis. Dette er DNBs håndsrekning til dem.

FINNER LØSNINGER: - Vi kan gi avdragsfrihet på lån inntil tre måneder, sier Trond Prestø, leder for DNBs kundesenter for bedrifter. Foto: DNB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. mar 2020
Artikkelen er flere år gammel

Fredag 13. mars åpnet DNB en hjelpetelefon for alle bedrifter som er urolige for hvordan koronapandemien vil påvirke bedriftens økonomi.

- I helgen har mange frisører, neglesalonger, kafeer, trafikkskoler og tannleger ringt oss. I dag merker vi et ekstra trykk fra håndverkere – de får nå beskjed fra sine kunder om kanselleringer. Ingen vil ha en snekker inn i huset sitt nå, sier Trond Prestø, leder for DNBs kundesenter for bedrifter.

Vi kan gi avdragsfrihet på lån inntil tre måneder
Trond Prestø

Redde for likviditetsskvis

Bedriftskundene er redd for å havne i en likviditetsskvis der de vil få problemer med å betale husleie og lønn til seg selv og sine medarbeidere.

- Vi kan gi avdragsfrihet på lån inntil tre måneder. Da kan bedriftene fortsatt betale regningene sine slik som husleie og lønn. De som ikke har bedriftslån, kan få avdragsfrihet på boliglånet slik at de får noe bedre økonomi totalt sett, sier Prestø.

Vi vil strekke oss langt for å hjelpe levedyktige bedrifter
Trond Prestø

Gir hønnør til kundene

Prestø forteller om at de aller fleste beholder roen og holder hodet kaldt.

- Vi har hatt en del dype samtaler med bedriftsledere, vi har til og med opplevd gråt i den andre enden, sier han.

- Vi gir honnør til de bedriftene som nå tar kontakt med oss.

Klar til å ta i bruk de nye garantiene

Mange søker også om økte kreditter og nye kreditter.

- Vi vil strekke oss langt for å hjelpe de levedyktige bedriftene slik at de kommer seg igjennom denne krisen. Vi vurderer alltid alle bedrifter individuelt når vi gir nye kreditter eller utvider kredittene, sier Prestø.

Prestø forteller også at de står klar til å ta i bruk de nye garantiene når de er klar.

Vi ønsker at bedriftskundene våre tar kontakt og er tidlig på
Trond Prestø

Planlegger for at ansatte i bedriften kan bli syke

Prestø forteller at mange planlegger for flere uker framover.

- Mange forbereder seg på at flere i bedriften kan bli syke, og mange bedrifter ønsker derfor at flere skal ha tilgang til nettbanken. Det er viktig å planlegge for at du selv kan bli syk, sier han.

Forsikring

Kundesenteret får også mange spørsmål om bedriftens driftstapforsikring dekker inntektsbortfall.

- Dessverre dekker ikke en driftstapforsikring inntektsbortfall fordi bedriften må stenge på grunn av krisen eller at kundene ikke lenger kommer i stort monn, sier Prestø.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor DNB vil dekke driftstap som følge av koronaviruset. Får for eksempel bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

Dersom du har reiseforsikring gjennom jobben din, dekkes tjenestereiser gjennom denne, forklarer Prestø.

Dette kan nå du selv gjøre som bedriftsleder:

Banksjefen oppfordrer bedriftene til å se på hvilke driftskostnader som kan reduseres, og å gå i dialog med samarbeidspartnere for å se hva som kan gjøres. Han kommer med følgende eksempler:

  • Kontakt huseier, regnskapsfører, vaktselskap og andre for å høre om det er mulig å utsette å betale fakturaene et par måneder
  • Kontakt leverandører for å be om betalingsutsettelse
  • Vurder hva som er nødvendig å bruke penger på

Kontakt banken din

Prestø ønsker at bedriftskundene kontakter DNB.

- Vi ønsker at bedriftskundene våre tar kontakt og er tidlig på. Da kommer vi i dialog om verktøy og virkemidler, og vi kan berolige urolige kunder.

Se her for mer informasjon til korona-rammede bedrifter

Strakstiltak

De siste dagene har regjeringen kommet med flere tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen:

Stortinget melder blant annet i en pressemelding i dag, mandag 16. mars 2020:

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Dersom du ikke har hatt inntekt på 17 dager, dekker NAV 80 prosent av inntektene dine, begrenset til 6G. Myndighetene skriver at «Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.»
  • Merverdiavgift og forskuddsskatt: Innbetaling av merverdiavgift og innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper, begge med forfall 15. april, utsettes.
  • Lav momssats: Reduseres fra 12 til 8 prosent.
  • Permitteringer: Permitterte sikres full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
  • Sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien blir 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4.
  • Lærlinger: For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.