Driver du enkeltpersonforetak og har ektefelle? Du kan dele bedriftens overskudd

Driver du et enkeltpersonforetak kan du dele bedriftens overskudd med ektefellen – og dermed redusere skatten. Dette er en fullt lovlig løsning forutsatt at ektefellen har utført arbeid for bedriften.

ER DU GIFT OG HAR ENKELTPERSONFORETAK? Da kan du dele bedriftens overskudd med din ektefelle. Foto: NTB Scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 05. jun 2018
Artikkelen er flere år gammel

Overfører du deler av bedriftens overskudd til ektefellen oppnår du både redusert skatt og at din ektefelle får pensjonspoeng. Sistnevnte vil være spesielt verdifullt for ektefeller som for eksempel er hjemme med barna når de ikke hjelper til i virksomheten og ikke har annet lønnet arbeid.

Anses som felles bedrift

Skattemyndighetene har åpnet for denne muligheten fordi bedriften til en selvstendig næringsdrivende anses som «felles bedrift» når man er gift, er registrert partner eller meldepliktig samboer, selv om den i sin helhet eies av den ene parten. Dette gjelder også dersom bedriften eies av begge i fellesskap.

Hvordan dele bedriftens overskudd

Når man skal fordele overskuddet, må man vurdere begges arbeidsinnsats i bedriften, og det skal tas hensyn til både kvalitet og omfang av arbeidet.

Har begge ektefellenes innsats i bedriften vært nokså lik, kan det være riktig å fordele overskuddet likt. Har den andre ektefellen bare utført «uselvstendig eller underordnet arbeid», kan vedkommendes del av overskuddet ikke settes høyere enn hva det ville kostet å ansette en annen person til å gjøre arbeidet. Dette betyr at dersom den andre ektefellen utfører arbeid på linje med en ansatt, er det naturlig at fordelingen av overskuddet er mest mulig likt lønnsnivået for en ansatt i tilsvarende stilling.

Flere fakta om løsningen:

  • Hva med samboere? Er man vanlige samboere kan man ikke fordele overskuddet. Ønsker man å betale lønn til en samboer (og andre), inntrer vanlige arbeidsgiverplikter.
  • Fordeling av underskudd? Man skulle kanskje tro at når man kan fordele overskuddet, er det også mulighet for å fordele et eventuelt underskudd. Det er ikke mulig, hele underskuddet skal føres på eier av bedriften.

Selvstendig næringsdrivende og skatt? Dette må du sjekke på skattemeldingen.

Les mer om skatt for bedrifter på skatteetaten.no

Husk at du må levere skattemeldingen innen 31. mai.