Regjeringen utvider krisepakken

Garanterer 100 milliarder for å redde næringslivet

Finansminister Jan Tore Sanner stiller med garantier og lån for å hjelpe levedyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

UTVIDER KRISEPAKKEN: Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg vil hjelpe kriserammende bedrifter med lån og garantier. Foto: NTB scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 15. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Kun to dager etter at regjeringen lanserte sine tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen, kommer de med kraftige, nye tiltak.

På en pressekonferanse søndag kveld fortalte finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg at de vil hjelpe kriserammede bedrifter med garantier og lån, tilsvarende 100 milliarder kroner.

- Vi skal gjøre alt vi kan for at Norge kommer best mulig gjennom den krisen vi nå står i, sier Sanner.

Lånegaranti til små og mellomstore bedrifter

De nye tiltakene består av to deler. Det ene tiltaket er at det etableres en statlig lånegaranti på til sammen 50 milliarder kroner for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Det er norske banker som skal administrere tiltaket.

- Med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den tøffe tiden, sier finansministeren.

Finansdepartementet skriver at «Ordningen vil gjelde for nye lån til bedrifter som bankene vurderer å være lønnsomme på sikt. Vi er i dialog med banknæringen om utforming og kriterier for ordningen, og vil om kort tid komme tilbake med mer informasjon.»

Gjenoppretter obligasjonsfondet

Regjeringen foreslår også å gjenopprette Statens obligasjonsfond, på 50 milliarder kroner, som kan hjelpe de største bedriftene i Norge gjennom krisen.

- Tiltaket vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, slik at bedriftene fortsatt får lån. Og sammen med andre tiltak som regjeringen foreslår, vil dette bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre norsk næringsliv finansiering, sier Sanner.

Finansdepartementet melder at de jobber med å få detaljene på plass, og vil legge fram en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig.

Lovende tiltak

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB mener at de statlige garanti- og lånegarantiordninger på 100 milliarder kroner vil kunne være kraftfulle grep. Det kan gjøre at bankene kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom en veldig krevende periode. 

- Regjeringen har lagt fram lovende tiltak for å hjelpe næringslivet. Vi i DNB skal strekke oss langt for å hjelpe kunder som sliter over kneika. Tiltakene regjeringen legger opp til vil kunne være viktige for bedrifter som nå opplever kanselleringer, stenging og manglende leveranser, sier Kjerstin Braathen.

At regjeringen foreslår et nytt statlig obligasjonsfond er veldig positivt for norske bedrifter, mener hun.

- Hver tredje norske bedrift er kunde i DNB. Som Norges største bank ønsker vi å bidra til å holde hjulene i gang. Vi kan gi kortsiktige eller midlertidige kreditter. Avdragsfrihet i perioder er også et virkemiddel som kan vurderes for å bedre selskapets likviditet. Økt kassekreditt kan være godt egnet der det er store svingninger i likviditeten til bedriften.

- Vi prøver å være ekstra tilgjengelige for kundene våre nå. Mange trenger råd og hjelp om dagen, og vi prøver å stille opp for alle som trenger ekstra råd og bistand i denne krevende tiden.

Trenger du hjelp fra oss i DNB? Nå kan du ringe vår koronahjelpetelefon.

LOVENDE TILTAK: - Regjeringen har lagt fram lovende tiltak for å hjelpe næringslivet, sier Kjerstin R. Braathen, DNBs konsernsjef. Foto: DNB