Slik lager du budsjett for din bedrift

Er du ikke ferdig med budsjettet for 2024, fortvil ikke, her er budsjettipsene du trenger!

VIKTIG PLANLEGGINGSVERKTØY: - Bruk litt tid på neste års budsjett, så får du god styring på økonomien, sier Kristin Berg Holter, oppstartslos i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 18. des 2023
Artikkelen er flere år gammel

– Budsjettet er et viktig planleggingsverktøy, og ønsker du å styre økonomien godt må du bruke litt tid på budsjettet. Enkelt sagt kan vi si at et budsjett er et forhåndsregnskap og viser hvilke inntekter og utgifter bedriften din vil få. Periodisering og timepriser er viktige elementer i budsjettet, sier oppstartslos Kristin Berg Holter i DNB.

Drifts- og likviditetsbudsjett

På altinn.no finner du gode budsjettmaler (scroll deg ned til "Regnskap og revisjon").

– Du bør lage både driftsbudsjett (også kalt resultatbudsjett) og likviditetsbudsjett. Mange setter opp budsjettene selv, andre velger å få hjelp av regnskapsfører for å utføre denne jobben, sier Berg Holter.

Det er ikke alltid enkelt å sette en timepris
Kristin Berg Holter, oppstartslos i DNB

Periodisering av budsjett

Det er vanlig å periodisere budsjettet. Det betyr i praksis at du ikke bare setter opp forventede inntekter eller utgifter for et helt år, men også måned for måned.

– I en oppstartbedrift kan det være vanskelig å beregne når inntekter og utgifter faktisk vil påløpe. Samtidig er det helt avgjørende både for hvor mye penger du trenger, og for hvilket resultat du oppnår. Vær derfor både nøye og realistisk når du periodiserer budsjettet ditt, forteller Berg Holter.

Timepriskalkulator

For å vite hvor mye du må fakturere for å få ta ut ønsket lønn kan det være fint å bruke en timepriskalkulator.

– Det er ikke alltid enkelt å sette en timepris – mye påvirker, men ta hensyn til varighet på oppdraget, produksjonskostnader, leveringstid og konkurrentene sine priser, sier Andersen.

Les mer om budsjettering på til altinn.no.

Får du problemer med økonomien, må du ta grep med én gang.
Kristin Berg Holter, oppstartslos i DNB

Mange bedrifter opplever med jevne mellomrom likviditetspress og dette kan gjøre at bedriftens økonomi blir vanskelig å styre.

Det er viktig å simulere budsjetter slik at du kan se effekter og konsekvenser av hvordan bedriftens arbeidskapital og økonomi påvirkes.

– Får bedriften din problemer med økonomien, må du ta grep med én gang. Da finnes det mange muligheter. Søk råd hos banken din, revisor og/eller regnskapsfører, rådgir oppstartslosen.

Slik kan du bedre bedriftens økonomi:

  • Regnskapet gjennomgås slik at en ser hvor skoen trykker
  • Hvordan frigjøre likviditet?
  • Hvordan få en bedre likviditetsstyring?
  • Hvordan forbedre kontantstrømmene?
  • Finansiering eller refinansiering – vurdere om dette kan være middel for en løsning
  • Varelager – hva bør gjøres med et for stort eller ukurant varelager?
  • Vurdér valutasikring og rentesikring