Hvor mye du må fakturere for å få lønnen du ønsker deg?

Timepris-kalkulator

 
 
 
 
-
-
-
-
-----
-
--
---
---
trueTimepriskulatorInitiertKalkulatormodusLonnStartbelopTimeprisFaktureringsgradFaneResultatFaktureringsgradKjopPartnerStartSkrivUtcalculatorModesalaryhourRateexpensesbillabilitytab50000010000020000001000  krfalse80030015001  krfalse5000001000008000001000  krfalse80101001 %false857309999999001{"holidayPay":12.3, "payrollTax":14.0, "occupationalPension":2.0, "hoursPerYear":1800}%,'false true

Timepris

Det finnes ingen regel på hvor høy eller lav en timepris kan være, men det er mange faktorer som påvirker timeprisen. For eksempel varighet på oppdraget, produksjonskostnader, leveringstid, og konkurrentene sine priser.
 
Når du priser et oppdrag eller setter en timepris, er det viktig at du tar hensyn til hvor stor del av oppdraget som faktisk er fakturerbar tid. Ofte går det med en del tid i salgsarbeidet før du får jobben. Du kan for eksempel sette en lavere timepris på oppdrag med høy andel fakturerbar tid og tjene mer enn på et oppdrag med liten/lavere fakturerbar tid.
Se også: Starte bedrift, Drive bedrift