Hvordan skille en amatør fra en proff i aksjemarkedet?

Hvem skal du lytte til når det gjelder aksjer og investeringer? Under har jeg listet fem typiske utsagn som avslører uvitenhet.

Lesetid 5 min lesetid
Publisert 28. apr 2020
Artikkelen er flere år gammel

Skråsikre uttalelser er gjerne det mest avslørende trekket ved en som tror han vet, men som ikke gjør det. Disse kan det være farlig å lytte til. Rett og slett fordi det de sier ikke stemmer.  

Erfarne eller skolerte innenfor et fag er gjerne ydmyke for alt de ikke vet og tar sine forbehold. Slik er det også med investorer og profesjonelle i aksjemarkedet. 

En god regel kan derfor være å stole på dem som åpent sier at de aldri kan vite helt sikkert. 

Under har jeg listet fem ganske typiske utsagn, som du aldri vil høre fra en erfaren rådgiver eller investor:

 

#1: De som sparer i aksjefond risikerer å tape alle pengene sine hvis det kommer et børskrakk

Hvorfor sier ikke en erfaren investor noe sånt?

Sier du noe sånt avslører du at du ikke vet hva et aksjefond er. Et aksjefond er ikke det samme som en enkeltaksje. Har du kjøpt aksjer i ett selskap for alle pengene dine, og det går konkurs så kan du tape alt. Eier du aksjer gjennom et aksjefond derimot så eier du en liten bit av 60-500 selskaper. At alle selskapene fondet eier skal gå konkurs på samme tid er helt usannsynlig. Et børskrakk betyr ikke at verdier går i null, men at verdien faller midlertidig.

Forklaring: De aller verste børskrakkene i historien - og dem er det ikke mange av – har gitt fall på rundt minus 50 prosent, og da har markedet som regel hentet seg inn til tidligere topp innen ett år.

Hva ville en erfaren eller proff sagt? «Aksjefond er et godt alternativ for alle som ønsker å spare i aksjemarkedet uten å ta altfor høy risiko. Aksjefond passer veldig  bra for langsiktig sparing».

#2: Jeg ville aldri kjøpt aksjer eller aksjefond nå som det har falt mye på børsen

Hvorfor bør varsellampene blinke når noen sier dette?

Selvfølgelig kan det være at aksjemarkedet skal enda mer ned i pris, men det er som oftest langt smartere å kjøpe etter et visst fall enn før et fall. Det bør handle om hvilke aksjer du er interessert i, og om den eller de aksjene, nå er gunstig priset. En profesjonell fondsforvalter vil f.eks. alltid utnytte et børsfall til å kjøpe interessante aksjer som plutselig har blitt mye billigere. Billige aksjer i et selskap du tror på for framtiden legger grunnlaget for gevinst når børsen igjen snur oppover.

Forklaring: Hvis du eller fondsforvalteren din ønsker å kjøpe aksjer i et selskap med gode framtidsutsikter, så kan en lav pris bare gjenspeiler midlertidig frykt i markedet. Når det er mye frykt i et marked, faller alt. De som er interessert i en aksje bør se hva den var priset til og hvorfor før fallet, og gjøre seg en vurdering om den nå må regnes som billig. Hold hodet kaldt, tenk fornuftig. Å selge, eller la være å kjøpe, bare fordi andre har panikk er sjelden en god idé. Det er ofte de som klarer å gå imot flokken som gjør gode penger på litt lenger sikt.

Hva ville en erfaren eller proff investor sagt?  "Flere av aksjene jeg har fulgt med på begynner nå å virke billige. Nå skal jeg benytte anledningen til å kjøpe meg opp i de selskapene jeg har tro på framover".  

#3: Den investeringen her er helt bombesikker! Du er garantert gevinst.

Hvorfor bør du aldri verken si, eller tro på en sånn påstand?

Ingen investering er helt sikker. Alle erfarne investorer har gått på noen blemmer. Påstår du at en investering er sikker, avsløres du raskt som uerfaren eller i verste fall som naiv.

Forklaring: Gode analyser kan fjerne en del av usikkerheten ved en investering, men ethvert selskap kan skjule negative ting fra dyktige analytikere hvis de går inn for det. Mange store selskaper, som Enron i 2001, WorldCom i 2002 og Lehman Brothers i 2008, har fremstått som vellykkede store og trygge, men så har de likevel gått over ende. Selv ærlige, solide selskaper kan bli rammet av f.eks. naturkatastrofer eller endringer i rammebetingelser, som vi nå har sett under Koronaepidemien.

Erfarne investorer tar høyde for at et selskap eller en annen investering kan overraske negativt, det gjør de ved å spre investeringene sine. Dette kalles diversifisering. Diversifisering sprer risiko og øker mulighetene for avkastning i flere markeder.

Å spre investeringene dine er ekstra viktig hvis du sparer i risikofylte verdipapirer eller i andre enda mer spekulative aktiva, som kryptovaluta.

Når en erfaren investor liker en investeringsmulighet vil hun typisk si: "Jeg har tro på X, men for å være sikker har jeg investert bare fem prosent av pengene min der så jeg ikke går på en smell».

 

#4: Jeg har lav risiko i fondssparingen min fordi jeg sparer i et norsk indeksfond

Misforståelse: Fondet jeg sparer i eier alle selskapene på børsen og derfor er det ganske lav risiko i fondet mitt. 

Forklaring: Å investere i et indeksfond kan være en god start som aksjeinvestor, men et indeksfond har ikke lavere risiko enn et aktivt forvaltet aksjefond.  Det er gjerne billigere, men ikke mindre risikofylt. 

Forskjellen på et indeksfond og et såkalt aktivt aksjefond er at i sistnevnte vil profesjonelle forvaltere kunne ta grep og endre sammensetningen av aksjer når det er røffe tider i markedet. Det skjer ikke i et indeksfond. Et indeksfond vil passivt investere i de selskapene som er notert på en indeks.  

Et indeksfond trenger heller ikke å være bredt investert. En indeks, eller en liste av aksjer, behøver verken være lang eller veldiversifisert. Norske indeksfond som følger Hovedindeksen er f.eks. kun investert i de rundt 60 selskapene som til enhver tid er notert der, mens mange aktivt forvaltede fond består av flere hundre selskaper (og har således lavere risiko).  

For å få god risikospredning på dine investeringer så er det smart å investere så bredt som mulig, i flere markeder og flere bransjer. Er du i tvil om hva du bør velge, ta kontakt med en finansrådgiver eller gjennomfør en automatisert veiledning på nett. 

Hva en erfaren investor ville sagt: "Jeg har tatt et norsk indeksfond inn som en del av min sparing, for å ta del i den generelle verdiskapningen i norsk næringsliv". 

Når alt kommer til alt – og det gjør det alltid

Når alt kommer til alt, er det viktigere å gjøre de riktige tingene enn å prøve å høres smart ut. Sjekk fakta og søk gode råd fra profesjonelle, så vil du kunne oppnå god avkastning på sparing og investering i aksjemarkedet.  

Søk informasjon hos autoriserte finansrådgivere eller hos anerkjente kilder på nett. Alle norske banker er f.eks underlagt strenge regler fra norske myndigheter for hva de kan si og ikke si når det gjelder aksjer og fond, og kan derfor anses som sikre kilder. En annen sikker kilde er Finansportalen.no eller store anerkjente aviser og privatøkonomiske magasiner.

 

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i aksjer eller aksjefond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.