Markedsuro:

Grunnreglene for sparing i fond!

Rekordmange nye fondssparere kjenner for første gang på kroppen hvordan markedsuro påvirker sparingen.

HOLD UT: - La spareavtalene gå og fondene stå, sier eksperten Stian Revheim. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 16. mai 2022
Artikkelen er flere år gammel

De siste månedene har markedene vært mer urolige enn på lenge, og det svinger mye fra dag til dag.

For en uerfaren fondssparer kan sikkert dette virke skremmende, og mange vurderer både å stoppe spareavtaler og selge seg ut av fondene.

Hvor smart er dette?

La oss ta en titt på grunnprinsippene i hvordan oppnå gode resultater med sparing i fond.

1. Ha lang nok tidshorisont

Skal du spare i aksjefond bør du ha lang nok tidshorisont til å tåle store svingninger. Svingninger i aksjemarkedet kan se skummelt ut hvis vi ser på kort sikt, men ser vi på lengre sikt ser det ikke fullt så skummelt ut. 

TURBULENS: Grafen viser resultatene til MSCI World fra starten av 2022 til 1. mai 2022. Foto: DNB
OPPOVER: MSCI World fra 1. mai 2016 til 31. april 2022. Foto: DNB

Dersom sparemålet ditt er nærmere frem i tid enn 6 år, bør du vurdere å begynne å skru ned aksjeandelen, ved å inkludere rentefond i sparingen din.

Det er også viktig å ha tilstrekkelig bufferkapital på bankkonto, i tilfelle oppvaskmaskinen ryker eller bilen må på verksted.

2.  Spre investeringene dine

Pass på at fondssparingen din er godt spredt, gjerne med hoveddelen av sparingen i et globalt indeksfond. Da er du investert i over 1000 selskaper verden rundt og blir ikke påvirket like mye av enkelthendelser i ulike regioner og bransjer.

3. Spare månedlig

En månedlig spareavtale på lønningsdato er med å redusere risikoen på sparingen din. Da kjøper du nye fondsandeler både når markedet går opp og fondene blir dyrere, og når det går ned og fondene er på salg.

Ser vi på perioden fra februar til november 2020, da korona for alvor satt sitt avtrykk på det globale aksjemarkedet, ser vi at på samme tid som markedet brukte på å hente seg inn igjen, ville en månedlig spareavtale levere hele 11,93 prosent avkastning. 

GUNSTIG: Månedssparing er gunstig i turbulente tider. Foto: DNB

Så har du fortsatt lang sparehorisont, god spredning på porteføljen og månedlig sparing er i hvert fall historikken på din side. La spareavtalene gå og fondene stå. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.