Markedsuro:

På tide å kjøpe?

- Svaret er alltid ja, spørsmålet er hva? Skal du selge aksjer, må du kjøpe noe annet, sier Torje Gundersen.

ALLTID JA: - Det er alltid på tide å kjøpe, spørsmålet er hva? Skal du selge aksjer må du kjøpe noe annet, sier Torje Gundersen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 30. mai 2022
Artikkelen er flere år gammel

Når markedet er urolig kan det skape både hodepine og muligheter for langsiktige sparere.

- Markedene har priset inn mye pessimisme, mens når vi ser på ferske mobilitetsdata så virker det som observasjoner fra virkeligheten er noe mer optimistiske, sier Torje Gundersen.

Gundersen leder gruppen taktisk aktivaallokering i DNB Asset Management. De har ansvaret for å forvalte kombinasjonsfondene til DNB, både de indekserte, aktive og pensjonsprofiler.

- Det er i DNB Aktiv-serien og Premium-serien at vi tar ut vårt markedssyn, understreker Gundersen. 

Utfordrende kombinasjon av lav vekst og inflasjon?

Under pandemien ble styringsrentene kuttet til rekordlave nivåer, og sentralbankene og myndighetene pumpet penger inn i økonomien for å holde markedene flytende. Siden de fleste opprettholdt inntektene og ikke kunne bruke pengene som de ville kom det vekst i etterspørsel etter fysiske varer, samtidig som produsenter og distributører sliter med å levere varene. Det ga prisstigning allerede før krigen i Ukraina. 

- Alle visste at rentene skulle opp, men ingen visste hvor mye, sier Gundersen.

Han forteller at det kom som en overraskelse at inflasjonen ble så sterk som den har vært.

- Sentimentet svingte 180 grader til å prise kraftige renteøkninger. Sannsynlighet for svakere vekst, både i Europa og USA, har økt.  

Inflasjonen vil gradvis moderere seg, tror Gundersen. Det har vært en sterk vekst i prisen på energi, råvarer og mat. Spesielt de varene som Russland og Ukraina er store produsenter av, er under kraftig prisvekst.

- Hvis prisveksten skal fortsette å være åtte prosent, så må prisene fortsatt stige fra rekordnivåer. Når prisene kommer under brøkstreken, vil veksten gradvis dabbe av, understreker Gundersen.

Gundersen referer til at veksten måles mellom to punkter, der den historiske havner nederst i brøken. For at du skal få vekst må dermed telleren, det nye datapunktet, være høyere enn nevneren.

- Det verste er priset inn i disse varene allerede, sier Gundersen videre. 

Det verste er priset inn i disse varene allerede
Torje Gundersen

Selektive muligheter i aksjemarkedet?

Aksjemarkedet tok både inflasjon og eventuelle renteøkninger med stoisk ro fram til slutten av 2021.

- Vi har aksjer på nøytralvekt overordnet; det er mer interessant det vi gjør under overflaten, sier Gundersen.

Han peker på at deler av aksjemarkedet har falt veldig mye, blant annet teknologiselskaper som har lønnsomheten fram i tid.

- Har markedene blitt for depressive, og hva er priset inn, spør Gundersen retorisk.

- Vi får blandede svar. Vi legger ikke til grunn at det blir full stopp i gassleveransene fra Russland til Europa. Det er helt klart et nedsidescenario, men det er ikke vårt hovedscenario, starter han.

Det ligger allerede inne høye forventninger til energiselskaper og jordbruksvarer.

- Vi kjøpte råvare-, energiselskaper og finansselskaper mot slutten av 2021 fordi vi trodde at det var bra i en syklus med rentehevinger og høye energipriser, sier Gundersen.

Har kjøpt reiseliv og hotell

Han peker på at de har overvektet europeisk teknologi og har lavere amerikansk eksponering enn det som referanseindeksene tilsier. De har også kjøpt reiseliv og hotell, da de fortsatt tror at de fleste har spart opp nok til å unne seg en god sommerferie, mens syklisk og stabilt konsum holdes på undervekt fordi de ikke tror de vil kunne lempe alle kostnadene videre til kundene.

- Vi har også en liten taktisk valutasikring dollar/nok, det reflekterer nok også vårt positive syn i forhold til konsensus, sier han.

Har aksjer falt nok?

- Det er notorisk vanskelig å spå. Det jeg spør meg er: «Dersom vi bommer har vi sikkerhetsmargin?» Jeg tror svaret begynner å bli «ja» på enkelte ting, sier Gundersen.

- Vi har ikke kapitulert, vi vil fortsatt eie risiko, forteller han videre. 

KJØPER: - Det blir mer og mer interessant å kjøpe obligasjoner, sier Torje Gundersen. Foto: Stig B. Fiksdal

Det finnes nå et alternativ

Renteoppgangen har gjort at det har vært vanskelig for rentefond med lang rentebinding.

- Vi kom inn i 2022 med mer kontanter enn vi pleier, og vi hadde kortet inn durasjonen i porteføljene, sier Gundersen.

Teamet hans syntes ikke risikoen var verdt avkastningsmulighetene før rentehevingene ble tydelig priset i rentemarkedene.

- Vi tror på en renteoppgang slik sentralbanken sier, mens markedet priser inn sterkere renteoppgang. Det gjør at vi har startet forsiktig reduksjon i kontanter og går inn i norske og internasjonale rentefond, sier Gundersen.

- Det blir mer og mer interessant å kjøpe obligasjoner, sier han.

Hva hvis de tar feil?

Han referer igjen til hva som kan skje dersom de tar feil og det blir resesjon.

- Da vil, blant annet, rentene falle igjen, sier Gundersen.

Teamet tror at det blir svakere økonomisk vekst framover, men han tror vi unngår resesjon.

- Det hviler riktignok på at vi ikke får full stopp i gassleveransene fra Russland, avslutter han. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.