• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Valg av pensjonsprofil og fond

Valgene du tar i dag kan bety mye for din fremtid. Derfor er det viktig å ta riktig investeringsvalg for din pensjon.

Kvinne sitter ved bord med kaffekopp og pc og en hund ved siden av bordet
  • Velg pensjonsprofilen eller fond som pensjonen din skal investeres i

  • Dine investeringsmuligheter avhenger av hvilken type pensjonskonto du har

Gjelder egen pensjonskonto som består av innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis.

Hva er en pensjonsprofil?

En pensjonsprofil kan bestå av ulike deler aksjer og renter, og det er viktig at du velger det som passer for deg.

Når du skal velge pensjonsprofil, er det aksjeandelen du skal vurdere. Du bør tenke på hvor mye risiko du vil ta, din forventning til avkastning og hvor mange år det er til du blir pensjonist. Er det lenge igjen, er du mindre utsatt for svingninger i markedet siden risikoen ved høy aksjeandel fordeles over lengre tid. Erfaringsvis stiger markedet totalt sett på sikt. Historisk har aksjer gitt bedre avkastning enn renter, men også høyere risiko. Merk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

DNB forklarer pensjonsprofiler

Reduksjon av risiko frem mot pensjonsalder

Når du har pensjonsprofil, reduseres aksjeandelen automatisk hvert kvartal når du nærmer deg pensjonsalder. Dette kalles nedvekting. Pengene er dermed mindre utsatt for svingninger i markedet.

Hvis du har valgt fond selv, har du ingen automatisk reduksjon av risiko i din pensjonssparing. Ønsker du automatisk nedvekting, kan du endre til pensjonsprofil. Endring av fond i din portefølje kan også bidra til reduksjon av risiko.

Illustrasjon av nedvekting pensjon

Illustrasjon av nedvekting

Nedvekting

Nedvekting vil si å redusere risikoen i sparingen når du nærmer deg pensjonsalder. Du starter med høyere aksjeandel i ung alder, og når du blir eldre får du mindre aksjer og mer renter. Slik unngår du å ha for høy risiko i sparingen din frem mot pensjonsalder.

Din nedvekting kan justeres i Spare-appen. Dersom du har skrudd av nedvektingen på din pensjonsprofil, kan du når som helst skru den på igjen i nettbanken og i Spare-appen under:

  • Pensjon - Pensjonskonto/Pensjonskonto Flex
  • Mitt investeringsvalg
  • Endre nedvekting - Juster nedvekting
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Bærekraftige investeringer

Ønsker du å ta bærekraftige valg, kan du velge Min Pensjonsprofil Grønt Skifte. Her plasseres pengene dine i fond med ekstra fokus på bærekraftige investeringer.

Pensjonskonto Flex

Hvis du ønsker flere investeringsmuligheter kan du velge Pensjonskonto Flex. Det gir deg tilgang til et bredt utvalg av pensjonsprofiler og konkurransedyktige fond.

  • Les mer om Pensjonskonto Flex

Hvordan redusere risiko i pensjonssparingen?

Voksent par på stranda

1. Endre til pensjonsprofil

Ønsker du automatisk nedvekting, kan du endre til pensjonsprofil i nettbanken og i Spare-appen.

Planter som vokser

2. Endre fond

Endring av fond i din portefølje kan bidra til reduksjon av risiko. Med Pensjonskonto Flex kan du velge det som passer for deg blant et bredt utvalg av pensjonsprofiler og konkurransedyktige fond.

Hva bør du tenke på når du velger fond?

Når du sparer til pensjon må du tenke på hvor lang tid det er til du skal ta ut pensjon når du velger fond. Ulike typer fond har ulik risiko og anbefalt tidshorisont for sparingen.

Det finnes tre hovedtyper fond: aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Hvilke type fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Aksjefond er et fond der minst 80 % av pengene dine er plassert i aksjer. Verdien på et aksjefond vil svinge, og vi anbefaler derfor en sparetid på minst seks år.

Kombinasjonsfond er, som navnet tilsier, en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Anbefalt sparetid avhenger av hvilket kombinasjonsfond du velger. Les mer om Aktivfondene.

Rentefond er et fond der pengene dine er plassert i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Du kan vurdere å spare i rentefond, hvis du ønsker høyere avkastning enn bankkonto og har en sparehorisont på 2 år eller mer.

Dame med laptop

Lurer du på hvordan vi forvalter pensjonsprofilene?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Pensjon

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB