• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Teknologi

  • Aktivt forvaltet aksjefond

  • Bred eksponering mot de digitale selskapene i verden

Du kjøper DNB Teknologi fra PC eller i Spare-appen

DNB Teknologi er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer notert på børser og regulerte markeder over hele verden innenfor sektorene:

  • Teknologi
  • Media
  • Telekommunikasjon

Investering i DNB Teknologi gir normalt en bred eksponering mot de digitale selskapene i verden.

Les mer om fondet hos Morningstar

Forvalter Anders forteller om DNB Teknologi

Anders har ansvaret for teknologiteamet i DNB og har forvaltet DNB Teknologi siden oppstarten i 2001 sammen med Sverre Bergland Erling Thune og Erling Haugan Kise.

Fondet er siden oppstarten topp promille av alle fond i verden. Teamet har tilsammen 80 års erfaring med teknologiinvesteringer og har vært i gjennom alle typer markeder.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB