Skattemelding:

Ni grunner til at du får baksmell på skatten

For mange er baksmell på skatten et mysterium. Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, forteller deg hva som ligger bak.

ENDRINGER: Endring i inntekt og formue, salg av aksjer eller kanskje du har mistet kravet til fradrag, er faktorer som kan spille inn på om du får restskatt eller ikke. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 31. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Hvert år er det noen av oss som ender opp med restskatt, uten at vi helt forstår hvorfor.

- Det er flere faktorer som kan bidra til at du har fått baksmell på skatten. Endring i inntekt og formue, salg av aksjer eller kanskje du har mistet kravet til fradrag. Dette kan være med på å utløse restskatt, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Sandmæl lister opp ti grunner som kan ha forårsaket baksmellen.

Lav boliglånsrente

Et viktig fradrag for svært mange nordmenn er gjeldsrentene som du betaler for boliglånet. Nå som boliglånsrenten har vært lav de siste årene betyr det mindre fradrag.

Det samme gjelder hvis du har betalt ned en stor del av lånet ditt og derfor betaler mindre renter.

Feil fordeling av boliglånet

Som gift lignes man sammen, men som samboer lignes man hver for seg. Dette kan få konsekvenser for hvem som får oppført fradragene på boliglånsrenten.

Det er nemlig slik at den som står oppført som hovedlåntaker på boliglånet, også er den som automatisk får hele boliglånet og rentene oppført i sin skattemelding.

Som samboer kan man ikke fritt flytte rentene mellom hverandres skattemeldinger slik man kan som gift. Her må dere manuelt dele gjeld og gjeldsrenter og sjekke om ligningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk. Er det for eksempel slik at dere skal ha halvparten av gjelden og rentene hver, må dere endre i skattemeldingen:

Endringer i livssituasjonen din

Har barnet ditt sluttet i barnehage eller SFO, du har blitt enslig forsørger eller flyttet nærmere jobb? Har det skjedd endringer i livssituasjonen din og du ikke har endret skattekortet ditt kan det føre til baksmell, men også at du får penger tilbake. Har du for eksempel blitt enslig og ikke endret dette, kan det gi penger til gode. På den andre siden: Har for eksempel barnet ditt sluttet i barnehage uten at du har endret dette, kan det gi baksmell.

Skjer det endringer i livssituasjonen din bør du endre informasjonen i skattekortet ditt for å unngå restskatt. 

Solgt aksjer med gevinst

Har du solgt aksjer med gevinst skal du skatte av dette. Dette regnes som ekstra inntekt og kan derfor forårsake en baksmell hvis du ikke har tatt høyde for det og trukket mer i skatt gjennom året.

RESTSKATT: – Når sjokket har lagt seg er det viktig at du skaffer deg oversikt over økonomien din og lager en plan for hvordan du skal betale tilbake, sier Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

Du har flere arbeidsgivere

Tabelltrekk er den mest vanlige måten å trekke skatt på. Her er både inntekt og fradrag medberegnet når skatten skal trekkes. Men, her kan det oppstå problemer hvis du har flere arbeidsgivere. Da er det nemlig kun hovedarbeidsgiver som benytter tabelltrekk, mens eventuelle andre arbeidsgiverne benytter prosenttrekk.

Hvis mer enn én arbeidsgiver benytter tabelltrekk, vil fradragene beregnes to ganger – som betyr at du betaler for lite skatt gjennom året og må betale restskatt.

Her må du selv passe på at arbeidsgiverne benytter riktig del av skattekortet.

Det samme gjelder hvis du er pensjonist

Rot med skattetrekket gjelder også hvis du er alderspensjonist og NAV betaler hovedpensjonen din, men du har tilleggspensjoner fra tidligere arbeidsgivere. Da er det kun NAV som skal bruke tabelltrekk, mens tilleggspensjonen må betales via prosenttrekk.

Ekstrainntekter

Delingsøkonomi er i vinden og har du leid ut boligen eller hytta gjennom for eksempel Airbnb, hatt småjobber eller leid ut ting, må du skatte av dette hvis inntekten overstiger beløpene for skattefri inntekt.

På skatteetaten sine sider kan du finne ut av om din inntekt er skattepliktig eller ikke. Sjekk ut reglene her

Du har høyere inntekt enn oppgitt i skattekortet

Dette gjelder deg som har prosenttrekk. Har du tabelltrekk vil endringer i inntekten din ikke få betydning for om du får restskatt eller penger tilbake.

Du har blitt pensjonist

Når du går over fra vanlig lønnsmottaker til alderspensjonist, må du sørge for at utgiftene du hadde gjennom arbeidslivet ikke blir med på skattemeldingen som pensjonist.

Dette kan for eksempel være reiseutgifter, merutgifter og eventuelle besøksreiser som var fradragsberettiget mens du var i arbeidslivet.

Hvis Skatteetaten har basert seg på fradrag du ikke lenger har rett på, kan dette gi baksmell på skatten. Her må du selv inn og endre på skattekortet.

Hva gjør du hvis du har fått baksmell?

Du kan sammenligne skattekortopplysningene med skattemeldingen. Da ser du hva som ikke stemmer overens. Kanskje var det lavere gjeldsrenter som gjorde at du fikk baksmell, eller færre fradrag, eller rett og slett en uventet bonus?

Baksmellen bør du betale før 31. mai for å unngå renter.

Unngå baksmell på skatten neste år

For å unngå baksmell til neste år bør du gå gjennom skattekortet ditt for 2020 og sjekke at alt stemmer. Husk å registrere eventuelle endringer gjennom året. Kanskje har du byttet arbeidsplass, giftet deg, fått barn eller kjøpt ny bolig? Slike endringer påvirker økonomien vår. Du kan regne ut skatten din på Skatteetaten sine nettsider.

- Skattemeldingen er bare forhåndsutfylt og ikke ferdig utfylt. Du må selv passe på at alle fradragene du har krav på er med. Sjekk Skatteetatens fradragsveileder og finn de postene som gjelder for deg. Her kan du faktisk begrense baksmellen litt, avslutter Sandmæl.

Huskeliste for å unngå baksmell på skatten:

  • Oppdater skattekortet: Gå inn og sjekk at ligningsverdi på boligen din stemmer og at gjeldsrentene på boliglånet ditt er oppdatert.
  • Fordeling av boliglånet: Hvis du er samboer eller gift og har felles gjeld, må du være obs på fordelingen av rentene mellom dere. Hvis gjelden kun blir rapportert på den ene, selv om deler begge betaler ned på lånet, kan en ende opp med restskatt og den andre få skatt til gode.
  • Prosent- eller tabelltrekk: Sjekk at alle du mottar lønn fra trekker riktig skatt av lønnen din. Hovedarbeidsgiver og biarbeidsgivere skal trekke ulik skatt.
  • Endret livssituasjon: Hvis det skjer endringer i livet ditt må du huske å endre skattekortet ditt så raskt som mulig. Skilsmisse, giftermål, nye barn, endret reisevei til og fra jobb er alle faktorer som påvirker skattemeldingen.
  • Gått av med pensjon: Som arbeidstaker har du krav på en rekke fradrag som faller bort når du går av med pensjon. Dette kan for eksempel være fradrag for fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver.
  • Gevinst på aksjesalg: Hvis du har solgt aksjefond eller aksjer med gevinst, må du skatte av gevinsten. Dette kalles kapitalskatt. Dersom du har solgt aksjer med tap, kan du trekke fra tilsvarende i fradrag for tapet.