Etablering / establishment.

dame_mobil
Hvis du vil etablere et selskab i Danmark, læs her.

I you want to establish a company in Denmark, read here.