globus
Få alle dine konti samlet, uafhængig af land og valuta.


International Cash Pool

ICP knytter koncernkontosystemer i DNB Danmark og udlandet sammen i et fælles koncernkontosystem, således at en maksimal rentegevinst af kapitaludnyttelse opnås.

De enkelte driftskonti knyttes sammen til lokale koncernkontosystemer, der netter saldoen pr valuta. Saldoen på koncernkontoen omregnes til en aftalt basisvaluta, og fremkommer på bevillingskontoen som netto disponibelt beløb, inklusiv en eventuel kredit.

Fordele for virksomheden

    • Bedre styring af koncernens valutaeksponering
    • Færre valutavekslinger
    • Bedre opfølgning og kontrol af datterselskaber
    • Forenklet koncernrapportering for datterselskaber
    • Samlet likviditetsoversigt
    • Lavere kreditramme
    • Reducerede provisions- og renteomkostninger

Realtids rapportering

For rapporteringsformål anbefales vores avancerede rapporteringsværktøj, da alle konti i DNB er realtids opdaterede. Konti i andre banker opdateres på daglig basis.