globus
Få alle virksomhedens konti samlet - uafhængig af land og valuta.


International Cash Pool

ICP er velegnet til større koncerner med selskaber i flere lande. ICP er et kontosystem som binder konti i koncernens selskaber sammen i ét fælles system, således at maksimal kapitaludnyttelse kan ske på tværs af lande og valutaer, og dermed opnå rentegevinst. Vi kan tilbyde en række forskellige løsninger med eller uden kredit – kontakt os for at høre mere.

Fordele for virksomheden

    • Bedre styring af koncernens valutaeksponering
    • Færre valutavekslinger
    • Bedre opfølgning og kontrol af datterselskaber
    • Forenklet koncernrapportering for datterselskaber
    • Samlet likviditetsoversigt
    • Lavere kreditramme
    • Reducerede provisions- og renteomkostninger

Realtids rapportering

Alle konti i DNB er realtids opdaterede. Konti i andre banker opdateres på daglig basis. Vi kan tilbyde forskellige løsninger for avanceret rapporteringsværktøj – kontakt os for at høre nærmere.