Almindelige vilkår

Oplysninger om brugen af hjemmesiden

Generelle oplysninger og disclaimer

DNB Bank ASA tilbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde. Oplysningerne på hjemmesiden kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning, og kan på ingen måde danne grundlag for væsentlige økonomiske dispositioner.

Oplysningerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men DNB Bank ASA fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.

Hjemmesidens indhold, design mv. er beskyttet i henhold til gældende danske immaterielle love.

Enhver brug af hjemmesiden, herunder gengivelse, permanent lagring eller videregivelse af indholdet på hjemmesiden er ikke tilladt uden DNB Bank ASAs forudgående skriftlige samtykke.

Oplysninger og vurderinger på DNB Bank ASAs hjemmeside er ikke beregnet på videregivelse til eller brug af personer i jurisdiktioner og lande, hvor sådan videregivelse eller brug ville være i strid med gældende lovgivning. Oplysningerne på hjemmesiden er således eksempelvis ikke henvendt til eller beregnet på ’US persons’ som defineret i United States Securities Act af 1933 med ændringer og United States Securities Exchange Act af 1934 med ændringer.

Eventuelle tvister som måtte udspringe af indholdet af hjemmesiden eller tjenesteydelser udbudt herpå, skal behandles i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved danske domstole.


Indskydergarantiordning

DNB Bank ASA er omfattet af den norske indskydergarantiordning, ”Bankernes Sikringsfond”.

Udbetalinger fra Bankernes Sikringsfond til dækning af tab i en filial beliggende i Danmark må ifølge norsk lovgivning ikke overstige den udbetaling, som ville blive foretaget i medfør af den danske indskydergarantiordning eller omfatte andre indskydere, end de som er omfattet af den danske indskydergarantiordning.

Den danske garantifond dækker navnenoterede indskud i pengeinstitutter op til et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder, hvorfor dækning er begrænset til dette beløb uanset om Bankernes Sikringsfond i øvrigt dækker et højere beløb.

Nærmere information om sikringsordningen kan fås ved henvendelse til DNB Bank ASA eller på følgende web-adresse: http://www.bankenessikringsfond.no. Nærmere information om den danske indskydergarantiordning kan fås på følgende web-adresse: http://www.gii.dk.


Tilsynsmyndighed:

Finanstilsynet
Revierstredet 3
Postboks 1187
0107 Oslo
Norge

www.finanstilsynet.no


Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Danmark

www.finanstilsynet.dk


DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA, Norge
CVR nr. 27 64 80 29
Reg. nr. 5290 
SWIFT/BIC-adresse DNBADKKX