DNB Asset Management er en ledende nordisk kapitalforvalter. Vi har verdensledende produkter innen nordiske aktivaklasser og utvalgte områder globalt. Vi tror på en spesialisttilnærming hvor våre porteføljeforvaltere kan bruke investeringsteknikker tilpasset de respektive investeringsuniverser.
Gå til våre engelske sider for mer informasjon om fond.
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 26 29 82 1