Udlandsbetaling

euro
IBAN og BIC gør udlandsbetalinger sikrere og billigere. Derfor indfører vi nu krav om IBAN og BIC på alle betalinger over landegrænserne til Europa/lande der har indført IBAN.

Hvordan foretages en udenlandsbetaling?

Der er mulighed for at foretage en betaling til udlandet manuelt eller ved filoverførsel via DNB Connect, eller ved brev til banken. Der findes 2 forskellige betalingstyper: EU/SEPA-betaling, Normal/Ekspresbetaling.
 

EU/SEPA-betaling - Lavpris
Overførslen er til disposition i modtagers bank samme dag. Modtagerbanken indsætter også beløbet på modtagers konto samme dag.


Normalbetaling lig med ekspresbetaling
Normabetaling udføres i dag som en ekspresbetaling. Typisk tager denne type overførsel 0-1 dag, afhængig af valutasort. Begrebet ekspresbetaling vil udgå.

Vigtig information om udenlandsbetalinger

Hvilken information skal angives i betalingen?

Information der skal angives i betalingen:

EU-betalinger-Lavpris*

Normal

Express

Check

Fra konto

x

x

x

x

Afsenders navn og adresse

x

x

x

x

Valutasort og beløb for betalingen

x

x

x

x

Til konto

x

x

x

x

Valutasort som betalingen skal overføres i

Euro eller SEK

x

x

x

Modtagers navn og adresse

x

x

x

x

Modtagerbankens BIC

x

x

x

 

Hvem skal betale omkostningerne?

1

1,2,3

1,2,3

 
  1. Omkostningerne deles mellem afsender og modtager (afsender betaler i egen bank, og modtager i udlandet)
  2. Afsenderen vil betale alle omkostninger (både i egen bank og i udlandet)
  3. Modtager betaler alle omkostninger (både i egen bank og i udlandet)

Hvad er IBAN og BIC?

IBAN = International Bank Account Number
BIC = Bank Identifier Code (SWIFT-adresse)

I hvilke lande er IBAN og BIC et krav?

Andorra, Belgien, Bahrain, Bulgarien
Cypern, Danmark, Estland
Finland, Frankrig, Færøerne
Georgien, Gibraltar, Grønland
Guernsey, Grækenland
Holland, Irland, Island
Isle of Man, Italien
Jersey, Kroatien, Letland, Libanon 
Liechtenstein, Litauen

Luxembourg, Makedonien
Malta, Moldova, Monaco, Montenegro
Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumænien
San Marino, Saudi Arabien
Slovakiet, Slovenien
Spanien, Schweiz, Storbritannien
Sverige, Tjekkiet, Tunesien
Tyrkiet, Tyskland, U.A.E, 
Ungarn og Østrig

IBAN og BIC bør benyttes til:

Albanien, Aserbadjan, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Israel, Jomfruøerne, Kasakhstan, Kuwait, Mauritius, Palestina og Serbien.

Betalinger der ikke overholder kravet om IBAN og BIC vil blive afvist.

Modtager du betalinger fra udlandet?

Hvis du modtager betalinger fra udlandet er det et EU-krav at du oplyser afsender om IBAN og BIC. DNB, Filial Danmark har BIC adressen: DNBADKKX.
Dit IBAN kontonummer finder du på dit kontoudskrift eller du kan finde det ved hjælp af vores IBAN-beregner.

Nyt filformat for eurobetalinger – ISO 20022 XML

Fra den 31. oktober 2016 skal eurobetalinger indsendt på fil fremover ske via et standard europæisk format. Dette betyder at såfremt din virksomhed har betalinger i euro, skal I lægge om til dette nye format.

Læs mere om ændringen