factoring
Ved at overlade faktura overvågningen til os frigør du både likviditet og tid.

Hvem passer factoring for:

Du bør have minimum have 20 fakturaer pr. måned. Ingen øvre grænse. I tillæg må der være salg på kredit, hovedsagelig salg til kunder. Det må være salg af varer og tjenester, der repræsenterer en endelig leverance, hvor kunden får tilsendt faktura for hele beløbet efterfølgende.

Få forskud på indtil 85 % af fordringerne

DNB overtager al opfølgning af virksomhedens udestående fordringer, noget der frigør både kapacitet og tid. I tillæg kan I forbedre jeres likviditet ved at få forskud på indtil 85 % af fordringerne. God likviditet giver større handlefrihed.

Fordele ved at benytte Factoring:

• Hurtigere opgør fra kunder
• Reduceret tab på fordringer
• Mindre tid brugt på opfølgning af udestående fordringer
• Frigjort kapacitet
• Lavere personaleomkostninger