Valutakurser og renter

Dag-til-dag markedsrenter

Dag til dag markedsrente repræsenterer en standardiseret og neutral rentefastsættelse for den enkelte valuta. Renten kvoteres dagligt til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen.  Nedenunder er en oversigt over grundlaget for de forskellige valutaer.

Valuta grundlag

NOK: NOWA (Norwegian Overnight Weighted Average)
USD: Renten fastsættes af  Federal Reserve Bank of New York.
EUR: Ester (Euro Short-Term Rate)
GBP, JPY og CHF: ICE LIBOR
SEK: STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate)
DKK: T/N (Tomorrow/Next)
SGD: Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR)
AUD: RBA OCR (Reserve Bank of Australia Official Cash Rate)
NZD: RBNZ OCR (Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate)
CAD: CORRA (Canadian Overnight Repo Rate)
PLN: WIBOR

Vigtige kilder