Gebyroversigt

Gebyroversigt pr. 1. juli 2021.
Løbende gebyrer:

 
Termins-/administrationsgebyr kr. 30
Betaling med FI-kort eller andre former som ikke er BetalingsService kr. 50
   
Øvrige gebyrer:                                                                            
 
Bestilling af kopi af aftalen og andre dokumenter kr.    250 pr. aftale
Dokumentændring kr. 1.000 pr. aftale + faktiske omk.
Undersøgelse af forsikrings- og registreringsforhold kr.    400 pr. aftale
Forsikringsskift og andre forsikringsmæssige ekspeditioner kr.    100 pr. aftale + faktiske omk.
Rykkergebyr kr.    100 pr. faktura
Håndtering af afvist BS-betaling kr.    250
Adressesøgning ved flytning kr.    250 pr. gang
Debitorskifte kr. 2.000 pr. aftale + faktiske omk
Notering af udlæg kr.    500 pr. aftale
Aflysning af ejendomsforbehold kr.    750 pr. aftale
Arkivforespørgsel (medgået tid) kr.    850 pr. time
Øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på købers forhold kr.    850 pr. time

Kreditgiver kan til enhver tid sætte gebyrer ned.

Kreditgiver kan endvidere med 3 måneders varsel forhøje de anførte gebyrsatser, hvis forhøjelsen skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige forhold. Det kan f.eks. være:

 • Øgede fundingomkostninger (Kreditgivers finansieringsomkostninger) 
 • Nye eller øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav
 • Et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til generelle garantiordninger
 • Ubalance mellem markedsrenter
 • Øget kreditrisiko
 • Øget operationel risiko for Kreditgiver
 • Lovændringer, ændringer i retspraksis eller myndighedsforanstaltninger, der medfører øgede udgifter eller reducerede indtægter for Kreditgiver
 • En mere hensigtsmæssig brug af Kreditgivers ressourcer eller kapacitet, f.eks. at Kreditgiver ønsker at tilskynde til brug af bestemte løsninger.
 • Ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for Kreditgiver
 • Forretningsmæssige behov for ændringer i Kreditgivers prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau.
 • Der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, købers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i købers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af købers lån.

Hvis kreditgiver af de ovenfor nævnt indfører nye gebyrer i eksisterende løbende aftaleforhold sker det med 3 måneders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som kreditgiver ikke før har taget gebyr for. Oplysning om ændring eller indførelse af nye gebyrer vil ske ved annoncering i dagspressen, ved brev, førstkommende betalingsadvis, kontomeddelelse eller lignende meddelelse. Oplysninger om gebyrer fås ved henvendelse til kreditgiver.
Eksempler på beregningsgrundlag pr. 1. juli 2021:


         
Bilens pris 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Udbetaling 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000
Samlet kreditbeløb 320.000 400.000 480.000 560.000 640.000
Ydelse  3.647,86  4.537,13 5.426,40  6.307,46  7.204,94 
ÅOP (20% i udbetaling) 2,29% 2,16% 2,07% 1,98% 1,97%
Debitorrente 1,25  1,25  1,25  1,25  1,25 
Løbetid  96 96  96  96  96 
Samlede kreditomkostninger 30,194,60 35,564,53 40,934,44 45.515,80 51.674,26
Samlede ydelser 350.194,60 435.564,53 520.934,44 605.515,80 691,674,26
           
ÅOP (30% i udbetaling) 2,38% 2,24% 2,14% 2,07% 2,01%
ÅOP (40% i udbetaling) 2,51% 2,33% 2,22% 2,14% 2,07%