Klagevejledning

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du er utilfreds med banken.
Hvis du er utilfreds med banken, er du altid velkommen til at kontakte os direkte.

Eventuelle klager kan sendes til vores klageansvarlige afdeling “Operations”:

Att: klageansvarlige, Operations, DNB 
DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA, Norge 
Bomhusvej 13 
2100 København Ø 
CVR nr. 27 64 80 29 
E-mail: dnbfinans@dnb.dk

Såfremt du ikke er tilfreds med udfaldet at klageprocessen hos os, og der er tale om et privat kundeforhold, kan du vælge at gå videre med din klage til det finansielle ankenævn. Med et privat kundeforhold menes der, at Ankenævnet kan behandle sager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage over et privat kundeforhold, men Ankenævnet behandler ikke klager fra selskaber.

Sekretariatet for det finansielle ankenævn 
St. Kongensgade 62, 2. sal 
1264 København K 
sek@fanke.dk 
Tlf. 35 43 63 33 
Klage – Det finansielle ankenævn (fanke.dk)

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger i et andet EU-land. Klage indgives via deres hjemmeside http://ec.europa.eu/odr.

Denne klagevejledning opdateres jævnligt (som minimum årligt), for at sikre korrekt overholdelse af gældende lovgivning.

Sidste opdatering var den 30. juni 2021.