Oftest stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål.

Spørgsmål og svar.

Hvilke biler kan finansieres?

På nuværende tidspunkt finansierer vi kun nye biler gennem Tesla.com

Ønsker du finansiering af bil?

Kontakt din foretrukne bilforhandler for at høre, om det er muligt at få finansieret din bil gennem DNB. På nuværende tidspunkt tilbyder vi kun finansiering gennem Tesla.com

Udbetaling på billån?

Der skal som minimum være en udbetaling på 20 % af bilens købspris.

Omkostninger forbundet med optagelse af billån?

 • Leveringsomkostning
 • Dokumentgebyr
 • Forsikringsadministrationsgebyr
 • Fast tinglysningsafgift
 • Variabel tinglysningsafgift
 • Ejendomsforbehold

Kreditvurdering?

For at kunne få en finansiering gennem DNB, er det en forudsætning, at du får en positiv kreditvurdering fortaget af DNB.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi bestræber os på at svare inden for 48 timer i hverdagene.

Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til et afslag?

Du vil blive informeret pr mail, hvis din ansøgning bliver afvist. DNB uddyber ikke kreditvurderinger jf. vores kreditpolitik.

Forsikring?

Du skal som låntager sørge for at bilen samt udstyr er kaskoforsikret hos et anerkendt forsikringsselskab. Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at forsikringspolicen er overholdt.
 • Hvis forsikringsselskabet udbetaler penge til reparationer af skader, skal disse bruges til at udbedre skaden.
 • Hvis forsikringsselskabet udbetaler dækning af totalskade, skal denne udbetaling gå til indfrielse af bilen.

Betaling?

Du betaler altid bagud på et billån. Vi fremsender altid et indbetalingskort pr. mail, hvis vi har denne, ellers bliver din faktura sendt med posten til din adresse.

Gebyr?

De gældende gebyrer fremgår af det prisblad, som du modtager ved indgåelse af aftalen. DNB kan til enhver tid sætte gebyrer ned.

DNB kan med 3 måneders varsel forhøje anførte gebyrer, såfremt:

 • Markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og/eller udland giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer.
 • DNB ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte DNBs ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.
 • Der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, låntagers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i låntagers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af låntagers lån.

Hvad står ÅOP for?

ÅOP står for de Årlige Omkostninger i Procent. Denne procentsats viser de samlede omkostningers pris i procent over hele løbetiden.

Rente vilkår?

DNB tilbyder kun fast rente. Din månedlige ydelse samt løbetid vil derfor altid være den samme i lånets løbetid.

Hvor meget har jeg betalt i rente?

Du vil på din årsopgørelse fra Skat kunne se, hvor meget du har betalt i rente. Dertil kan du altid ringe til DNB for at få oplyst dine rente udgifter på tlf. 22 43 30 30.

Hel eller delvis tilbagebetaling af lån?

Du kan til enhver tid lave en hel eller delvis indfrielse af dit lån.

Da renten i nærværende købekontrakt er fast, har DNB ret til kompensation for eventuelle omkostninger ved købers førtidige hele eller delvise indfrielse/tilbagebetaling af gælden. Kompensationen udgør 1 % af den førtidige betaling, hvis denne sker mere end et år før købekontraktens ophørstidspunkt og ellers 0,5 %.

Ønsker du at lave en hel eller delvis tilbagebetaling, bedes du kontakte os på dnbfinans@dnb.dk tlf. 22 43 30 30.

Hvem må overføre ved hel eller delvis tilbagebetaling?

Hvis det ikke er dig selv, som indbetaler for indfrielsen af lånet, skal vi bede dig sende en mail til dnbfinans@dnb.dk med oplysninger på den, som indfrier bilen.

Hvad hvis jeg ikke får det for bilen, som jeg skylder?

Hvis du sælger din bil, er det vigtigt, at du tilbagebetaler hele restgælden, da ejendomsforbeholdet kun vil blive slettet ved fuld tilbagebetaling. Dertil skal vi oplyse, at det er kontraktbrud at sælge bilen, uden at DNB er indfriet.

Hvad er gyldig legitimation?

Bosiddende i Danmark

Er du bosiddende i Danmark, kan du legitimere dig på forskellige måder:

• Legitimering via hjemmeside. Hvis du legitimerer dig til DNB Finans via online medie, skal du bruge dit pas eller kørekort.   

Gyldig billedlegitimationLegitimationen skal indeholde navn og identifikationsnummer, f.eks. CPR-nummer.Følgende dokumenter er anerkendt som gyldig billedlegitimation:

• Pas
• EU-/EØS-kørekort
• Opholdstilladelse type F eller D (lamineret plastkort med billede)
• Nationalt identitetskort, der er gyldig rejselegitimation for indrejse i og udrejse fra Danmark1
• Natopas
• Politilegitimationskort
• Skifteretsattest ved dødsboer

1 Godkendte lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (kun Gibraltar Identity Card udstedt til British Citizens, British Overseas Citizens eller British Dependent Territories Citizens), Sverige, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Østrig, Liechtenstein og Schweiz.
 
Anden gyldig legitimation:

Har du ikke et gyldigt pas, kørekort eller anden gyldig billedlegitimation, kan du i stedet vise mindst to af nedenstående danske legitimations-dokumenter:
 
• Dåbs- eller navneattest
• Bekræftelse af navn
• Seneste forskudsopgørelse eller årsopgørelse fra Skattemyndighederne
• Meddelelse om personnummer
• Værgebeskikkelse
• Adoptionsbevilling