Oftest stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål.

Spørgsmål og svar.

Hvilke biler kan finansieres?

På nuværende tidspunkt finansierer vi nye og brugte biler gennem Telsa.com og via Subaru Danmark.

Ønsker du finansiering af bil?

Kontakt din foretrukne bilforhandler for at høre, om det er muligt at få finansieret din bil gennem DNB. På nuværende tidspunkt tilbyder vi finansiering gennem Tesla.com og via Subaru Danmark, herunder:
 • Autoforhandler Mogens Schelde Hansen. Rødding A/S
 • Bil-Centrum Schou-Jensen Biler ApS
 • Conradsen Biler A/S
 • Hampen A/S
 • Rafn-Larsen Automobiler ApS
 • Subaru Sakskøbing Clausen & Larsen I/S

Udbetaling på billån?

Der skal som minimum være en udbetaling på 20 % af bilens købspris.

Omkostninger forbundet med finansiering?

Billån
 • Etableringsomkostninger
 • Dokumentgebyr
 • Forsikringsadministrationsgebyr
 • Fast tinglysningsafgift
 • Variabel tinglysningsafgift
 • Sletning af ejendomsforbehold
Leasing
 • Dokumentgebyr
 • Forsikringsadministrationsgebyr

Kreditvurdering?

For at kunne få en finansiering gennem DNB, er det en forudsætning, at du får en positiv kreditvurdering fortaget af DNB.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi bestræber os på at svare inden for 48 timer i hverdagene.

Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til et afslag?

Du vil blive informeret pr mail, hvis din ansøgning bliver afvist. DNB uddyber ikke kreditvurderinger jf. vores kreditpolitik.

Forsikring?

Du skal som låntager sørge for at bilen samt udstyr er kaskoforsikret hos et anerkendt forsikringsselskab. Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at forsikringspolicen er overholdt.
 • Hvis forsikringsselskabet udbetaler penge til reparationer af skader, skal disse bruges til at udbedre skaden.
 • Hvis forsikringsselskabet udbetaler dækning af totalskade, skal denne udbetaling gå til indfrielse af bilen.

Betaling?

Billån

Du betaler altid bagud på dit billån. 
Vi fremsender din faktura med posten og herfra kan du vælge at tilmelde din aftale til betalingsservice. 
Oplysningerne vedr. tilmelding til betalingsservice vil fremgå af din faktura samt den velkomst mail, du får, når bilen er leveret. 
Som nævnt tidligere betales der altid bagud på billån. Det betyder, at det første afdrag ofte har en delafgift.

Eksempel:
Bilen er leveret d. 15 juni.
DNB opkræver derfor en delrente for de resterende dage i juni, som i dette tilfælde er 15 dage. 
I dette eksempel vil den første opkrævning være til betaling 1. august, og opkrævningen vil indeholde delafgiften for juni og juli måneds ydelse.

(Modtages bilen d. 1 i måneden vil der aldrig være en delrente).

Leasing

Du betaler altid forud på din leasingaftale.
Vi fremsender din faktura med posten og herfra kan du vælge at tilmelde din aftale til betalingsservice.
Oplysningerne vedr. tilmelding til betalingsservice vil fremgå af din faktura samt den velkomst mail, du får, når bilen er leveret. 

Som nævnt tidligere betales der altid forud på leasing. Det betyder, at du vil blive opkrævet delafgift samt første hele måneds leasingafgift i umiddelbar forlængelse af bilens levering.
Ligeledes vil du i forbindelse med aftalens opstart modtage en opkrævning bestående af dokumentgebyr og forsikringsadministrationsgebyr.

Eksempel:

Bilen er leveret d. 15 juni.
DNB opkræver derfor en delafgift for de resterende dage i juni, som i dette tilfælde er 15 dage.
I dette eksempel vil den første opkrævning være til betaling 1. juli, og opkrævningen vil indeholde delafgiften for juni og juli måneds fulde leasingafgift samt opkrævning af dokumentgebyr og forsikringsadministrationsgebyr.

Modtages bilen d. 1 i måneden vil der aldrig være en delafgift.
Du vil opleve at få en opkrævning for 2 måneders leasingafgift samt dokumentgebyr og forsikringsadministrationsgebyr til forfald førstkommende 1.

Eksempel:

Bilen er leveret den 1. juni.
Første opkrævning vil indeholde opkrævning for juni og juli måneds leasingafgift samt opkrævning bestående af dokumentgebyr og forsikringsadministrationsgebyr – alt sammen med forfald den 1. juli.

Gebyr?

De gældende gebyrer fremgår af det prisblad, som du modtager ved indgåelse af aftalen. DNB kan til enhver tid sætte gebyrer ned.

DNB kan med 3 måneders varsel forhøje anførte gebyrer, såfremt:

 • Markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og/eller udland giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer.
 • DNB ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte DNBs ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.
 • Der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, låntagers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i låntagers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af låntagers lån.

Hvad står ÅOP for?

ÅOP står for de Årlige Omkostninger i Procent. Denne procentsats viser de samlede omkostningers pris i procent over hele løbetiden.

Rente vilkår?

DNB tilbyder kun fast rente. Din månedlige ydelse samt løbetid vil derfor altid være den samme i lånets løbetid.

Hvor meget har jeg betalt i rente?

Du vil på din årsopgørelse fra Skat kunne se, hvor meget du har betalt i rente, det forgangne år.

Hel eller delvis tilbagebetaling af lån?

Du kan til enhver tid lave en hel eller delvis indfrielse af dit lån.

Da renten i nærværende købekontrakt er fast, har DNB ret til kompensation for eventuelle omkostninger ved købers førtidige hele eller delvise indfrielse/tilbagebetaling af gælden. 
Kompensationen udgør 1 % af den førtidige betaling, hvis denne sker mere end et år før købekontraktens ophørstidspunkt og ellers 0,5 %.
Ønsker du at lave en hel eller delvis tilbagebetaling, bedes du kontakte os på dnbfinans@dnb.dk.
I forbindelse med en hel eller delvis indfrielse, skal DNB oplyses om midlernes oprindelse (den hele eller delvise indfrielse kan ikke gennemføres, før DNB har modtaget information om midlernes oprindelse).

Hvem må overføre ved hel eller delvis tilbagebetaling?

Hvis det ikke er dig selv, som indbetaler for indfrielsen af lånet, skal vi bede dig sende en mail til dnbfinans@dnb.dk med oplysninger på den, som indfrier bilen.

Hvad hvis jeg ikke får det for bilen, som jeg skylder?

Hvis du sælger din bil, er det vigtigt, at du tilbagebetaler hele restgælden, da ejendomsforbeholdet kun vil blive slettet ved fuld tilbagebetaling. Dertil skal vi oplyse, at det er kontraktbrud at sælge bilen, uden at DNB er indfriet.

Hvad er gyldig legitimation?

Bosiddende i Danmark

Er du bosiddende i Danmark, kan du legitimere dig på forskellige måder:

• Legitimering via hjemmeside. Hvis du legitimerer dig til DNB Finans via online medie, skal du bruge dit pas eller kørekort.   

Gyldig billedlegitimation skal indeholde navn, synlig underskrift og identifikationsnummer, f.eks. CPR-nummer. Følgende dokumenter er anerkendt som gyldig billedlegitimation:

• Pas
• EU-/EØS-kørekort
• Opholdstilladelse type F eller D (lamineret plastkort med billede)
• Nationalt identitetskort, der er gyldig rejselegitimation for indrejse i og udrejse fra Danmark1
• Natopas
• Politilegitimationskort
• Skifteretsattest ved dødsboer

1 Godkendte lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (kun Gibraltar Identity Card udstedt til British Citizens, British Overseas Citizens eller British Dependent Territories Citizens), Sverige, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Østrig, Liechtenstein og Schweiz.
 
Anden gyldig legitimation:

Har du ikke et gyldigt pas, kørekort eller anden gyldig billedlegitimation, kan du i stedet vise mindst to af nedenstående danske legitimations-dokumenter:
 
• Dåbs- eller navneattest
• Bekræftelse af navn
• Seneste forskudsopgørelse eller årsopgørelse fra Skattemyndighederne
• Meddelelse om personnummer
• Værgebeskikkelse
• Adoptionsbevilling

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

Du finder den bil, du ønsker. 
Du udfylder en finansieringsansøgning og en af følgende scenarier vil opstå:
 
    1. Vi kreditbehandler din ansøgning og afslår din ansøgning. 
        Du vil modtage en mail fra os med information om, at vi har afslået din ansøgning. 
        Ved afslag kan du kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.
 
    2. Vi kreditbehandler din ansøgning og godkender din ansøgning. 
        Du vil få en mail fra os med information om, at vi har godkendt din ansøgning. 
        Du vil modtage en mail fra os, hvor vi beder om legitimation i henhold til 
        hvidvasklovgivningen.
 
Forhandleren vil herefter kontakte dig, når leveringstidspunktet for din bil nærmer sig. 
        Forhandleren vil lave en aftale med dig om udbetalingen. 
        Forhandleren vil sende dig kontrakten til digital signering ca. 14 dage før bilens levering.
 
Efter levering af din bil, vil vi opkræve dig i henhold til kontrakten. 
Du vil modtage din første faktura med posten og herfra kan du tilmelde den til betalingsservice.

Finansieringsvilkår?

Foreløbig bevilling med vejledende beregning.

 1. Din finansieringsansøgning til DNB bliver behandlet.
 2. Den foreløbige bevilling og de lånevilkår, der er anført i din foreløbige bevillingsmail, er udtrykkeligt betinget af, at bilens leveringsdato ligger inden for 30 dage fra den dato, hvor den foreløbige bevillingsmail er sendt til dig, og at der inden samme frist er sket underskrift af en kontrakt. Vilkårene er desuden betinget af, at der ikke sker ændringer af bilens kontantpris.
 3. Ligger bilens leveringsdato senere end 30 dage fra datoen, hvor den foreløbige bevillingsmail er sendt til dig, kan der ske ændringer i de modtagne lånevilkår. Det skyldes, at de lånevilkår, der er anført i den foreløbige beregning, er baseret på renteniveauet på datoen, hvor den foreløbige bevillingsmail er afsendt. Der kan ske ændringer i det generelle renteniveau, og dermed i DNB’s refinansieringsomkostninger i perioden frem til levering af bilen og etablering af lånet. Det kan derfor medføre en højere rente og dermed også en højere månedlig ydelse på det lån, du har ansøgt om hos DNB.
DNB tager derfor også forbehold for at kræve supplerende og opdaterede oplysninger til brug for behandling af finansieringsansøgningen, før der kan ske endelig bevilling af det ansøgte lån.

Skader?

Billån

Almindelig skade:
Får du en skade på din bil, skal du blot kontakte dit forsikringsselskab og så vil de hjælpe dig.

Totalskade:
Ved en totalskade skal du blot kontakte dit forsikringsselskab og så vil de hjælpe dig.
Dit forsikringsselskab vil kontakte DNB med henblik på en indfrielsespris og herefter vil de indfri lånet hos DNB.
Du skal betale dine ydelser indtil bilen er indfriet af forsikringsselskabet.

Leasing

Almindelig skade:
Får du en skade på din bil, skal du blot kontakte dit forsikringsselskab og så vil de hjælpe dig – ved større skader, skal DNB også informeres

Totalskade:
Ved en totalskade skal du blot kontakte dit forsikringsselskab og så vil de hjælpe dig. Ligeledes skal du informere DNB om situationen.
Dit forsikringsselskab vil kontakte DNB med henblik på en indfrielsespris og herefter vil de indfri aftalen hos DNB.
Du skal betale dine afgifter indtil bilen er indfriet af forsikringsselskabet.

Hvad er min restgæld?

Du kan altid følge din betaling og se den aktuelle restgæld på betalingsplanen i din kontrakt.

Du kan også se den til enhver tid gældende restgæld på dine månedlige opkrævninger.