Betalingsloven

Folketinget vedtog fredag den 2. juni 2017 den nye lov om betalinger, som i daglig tale omtales ”Betalingsloven”. Betalingsloven træder i kraft den 1. januar 2018 og skal erstatte den nugældende lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Betalingsloven er en implementering af to EU-direktiver: Det andet betalingstjenestedirektiv (PSD 2) og det andet e-pengedirektiv.

Som følge af Betalingslovens ikrafttræden, ændrer banken sine “General terms and conditions for deposits and payment services - business and corporate customers” med virkning fra 1. januar 2018. Ændringen i vilkårene gælder for samtlige kunder. De nye vilkår findes her.