Nye rammebetingelser for betalingsformidling i 2018.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Fra 13. januar 2018 indføres det som kaldes PSD2 (Revised Payment Services Directive). Dette er et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS.

PSD2 er en videreførelse af PSD1 som blev implementeret i 2009. Formålet med direktiverne er at fremme et innovativt, velfungerende og fælles europæisk marked for betalingsformidling både for virksomheder og privatpersoner.

Indføringen af PSD2 vil medføre flere nye tilbud indenfor betalings-og kontorelaterede tjenester og dermed komme kunderne til gode. De vil opleve væsentlig innovation, værdiforøgelse og effektivisering indenfor betalingsformidling i Europa, siger Anders Grevstad, leder af Transaction Banking i storkundeområdet i DNB.

Hvad er PSD2
Gennem PSD1 blev det muligt for ikke-banker at tilbyde betalingsformidling. PSD2 gør bankinfrastrukturen endnu mere tilgængelig for tredjepart, som ønsker at beskæftige sig med betalingsrelaterede tjenester. Banker må, dersom kunden ønsker det og samtykker, give kontoinformation med transaktionshistorik til autoriserede tredjeparter. Disse aktører kan både være konkurrerende banker og andre virksomheder. De vil i tillæg kunne initiere betaling på vegne af kunden direkte fra kundens konto.

Nye roller i betalingsværdikæden
Med PSD2 bliver der indført to nye roller i betalingsværdikæden:

1. ”Payment Initiation Service Provider” (PISP)
En virksomhed der er godkendt som PISP kan initiere betaling fra en banks konto efter aftale med kontohaver uden forudgående aftale mellem PISP´en og kontoførende bank.

2. ”Account Information Service Provider” (AISP)
En virksomhed der er godkendt som AISP kan indsamle information om betalingskonti i flere banker uden forudgående aftale mellem AISP´en og kontoførende bank. Fonmålet med dette kan være præsentation eller avancerede analyser, hvor disse data kun er en af mange faktorer, som indgår i analysen.

API´er
For at tilrettelægge for informationsudveksling må bankerne udvikle standardiserede grænsesnit Application Programming Interface (API) som alle godkendte aktører enkelt skal kunne tilkoble sig for at udveksle information.

-Banker såvel som nye aktører konkurrerer om at udvikle nye og innovative betalingstjenester som både er hurtigere, mere brugervenlige og mere omkostningseffektive for kunderne, siger Grevstad.

Positivt for erhvervskunderne
PSD2 vil skabe nye muligheder for virksomheder indenfor EØS-området.

PSD2 vil føre til konkurrence og innovation knyttet til betalingstjenester. Der vil blive udviklet nye og mere effektive betalingsløsninger. Samtidig vil transaktions-og kontoinformation blive gjort tilgængelig på en hurtigere og mere tilgængelig måde. Dette vil forbedre virksomhedens likviditets-styring og risikohåndtering.

For de største erhvervskunder kan PSD2 blidrage til at fjerne friktioner mellem bankernes og kundernes systemer. Banktjenester kan integreres endnu lettere mod kundernes egne systemer, således at de får en endnu bedre oversigt over sin totale finansielle position på tværs af alle bankforbindelser. For de mindre virksomheder som ikke har store systemer, vil der udvikles omkostningseffektive tjenester og løsninger som sammenstiller og automatiserer regnskabs-og bankinformation. Disse vil da effektivt kunne håndtere og have kontrol over forskellige bankforbindelser i hele Europa på en måde, som ikke tidligere var mulig for disse på grund af for høje omkostninger.

Enklere og mere standardiseret dataudveksling mellem bank og virksomhed vil kunne føre til betydelige effektivitetsgevinster både for virksomheder og banker. Afstemning og sammenstilling af bank og regnskabsdata vil kunne automatiseres yderligere, virksomheder vil få adgang til omfattende information i realtid og det vil blive enklere at sammenstille vigtig styringsinformation for beslutningstagere.

-Vi vil, som en dominerende aktør i dette marked, deltage aktivt i disse ændringer for at kunne tilrettelægge nye og bedre løsninger frem mod 2018. Vi ønsker at bygge videre på den nye infrastruktur, således at vores erhvervskunder tilbydes de bedste og mest værdiforøgende tjenester i markedet. DNB har bred ekspertise indenfor betalingsformidling og vi diskuterer gerne problemstillinger tilknyttet PSD2 med vores kunder, afslutter Grevstad.