DNB Finsight konsoliderer alle finansielle data automatisk, og giver jer mere tid til strategiske beslutninger.

Hvad er DNB Finsight?

DNB Finsight er et likviditetsværktøj, der giver et overblik over virksomhedsstrukturer, valutaer og banker.

Ved hjælp af DNB Finsight får I:

• En oversigt over jeres likviditet lige nu
• En samlet likviditetsoversigt for fremtiden
• Enkel fremfinding af detaljeret information
• Visualisering af jeres likviditetsprognose
• En fleksibel rapporteringsfunktion

DNB Finsight muliggør:

• Automatisk konsolidering af finansielle data
• Proaktiv likviditetsstyring
• Strategisk beslutningstagning
• Reduktion af tid og omkostninger