DNB Finsight konsoliderer alle finansielle data automatisk, og giver virksomheden mere tid til strategiske beslutninger.

Hvad er DNB Finsight?

DNB Finsight er et likviditetsværktøj, der giver et overblik over virksomhedsstrukturer, valutaer og banker.

DNB Finsight har følgende funktionaliteter:

• En oversigt over likviditeten lige nu
• En samlet likviditetsoversigt for fremtiden
• Enkel fremfinding af detaljeret information
• Visualisering af likviditetsprognosen
• En fleksibel rapporteringsfunktion

DNB Finsight muliggør:

• Automatisk konsolidering af finansielle data
• Proaktiv likviditetsstyring
• Strategisk beslutningstagning
• Reduktion af tid og omkostninger