Zero balancing

Zero balancing består af drifskonti for det enkelte datterselskab og en hovedkonto tilhørende moderselskabet.
Saldi fra drifskontiene flyttes individuelt pr. valørdagen og pr. konto. Med ZBA kan virksomheden samle dagens totale likviditet på hovedkontoen, idet renten beregnes af nettosaldoen.

Løsningen forudsætter at virksomheden selv har oversigt over de interne lån og placeringer som ZBA generer.

Fordele for virksomheden

  • Øgede kreditrenter
  • Reduceret debetrenter
  • Bedre styring af koncernens valutaeksponering
  • Bedre opfølgning og kontrol af datterselskabernes likviditet
  • Et effektivt likviditets-, administrations- og rapporteringsværktøj

Passer til store koncerner

  • med en central finansfunktion
  • med ERP-system/internetbank funktion