Dokumentinkasso er en enkel og forholdsvis hurtig måde at afvikle indenlandsk eller udenlandsk samhandel på, samtidig med at risikoen formindskes.

Sikkerheden i dokumentinkasso ligger i at sælgers dokumenter (eksportdokumenter), vil blive fremsendt til købers bank med krav om, at dokumenterne ikke må udleveres til køber, før denne enten har betalt fakturabeløbet eller har accepteret en veksel med senere forfald.

De banker som er involveret i dokumentinkasso, vil behandle dokumenterne i henhold til de retningslinier eller instruktioner, som er givet af sælger. Man skal dog som sælger være opmærksom på, at bankerne ikke har nogen betalingsforpligtelse, da bankerne alene er ansvarlige for papirgangen.

Dokumentinkasso har dermed ikke noget at gøre med den retslige inkasso, som vi kender i Danmark.