Hvad er en remburs?

Rembursen fungerer som en betalingskontrakt mellem køber og sælger, hvor købers bank på købers vegne forpligter sig at betale sælger, når sælger opfylder samtlige rembursens betingelser.

Rembursen benyttes blandt andet i tilfælle der køber og sælger ikke kender hinanden, der sælger ønsker sikkerhed for købers betalingsevne og der køber har behov for mellemfinansiering.

Fordele ved Remburs

Fordele for køber

- Dækker de fleste politiske og kommersielle risici

- Bedre kontrol over hvornår varen leveres

- Købers bank kan finansiere varen helt eller delvist

- Varen er oftest afsendt inden sælgeren modtager betaling

- Remburser er underlagt regler og sædvaner udarbejdet af Det Internationale Handelskammer i Paris (ICC)

Fordele for sælger

- Dækker de fleste politiske og kommersielle risici

- Aftalen kan ikke annulleres uden parternes gensidige samtykke

- Købers finansielle situation er uden betydning, da købers bank har overtaget betalingsforpligtelsen

- Garanti for at betalingen sker, når de krævede rembursdokumenter er præsenteret og godkendt af DNB

- Garanti for at betaling sker til aftalt tidspunkt

- Remburser er underlagt regler og sædvaner udarbejdet af Det Internationale Handelskammer i Paris (ICC)

Dokumentkontrol

DNB har stor erfaring i at kontrollere de afskibningsdokumenter, som udgør grundlaget for international varehandel. Vores kontrol reducerer risikoen for tab og andre problemer.

Fleksibilitet

Remburs er en meget fleksibel betalingform. Denne kan benyttes ved handel med alt fra de mest enkle vareleverancer til de mere komplicerede (for eksempel levering af hele fabriksanlæg).