SEPA End Date

SEPA End Date

SEPA End Date – DNB
Hvad betyder SEPA End Date for din virksomhed? Hvad bliver ændringerne, og hvad betyder dette i praksis?

Om lovændringen
Folketinget vedtog i 2014 at implementere SEPA End Date forordningen i dansk lovgivning. Forordningen fastsætter tidspunkter for hvornår nationale løsninger for betalinger og direkte debiteringer i euro skal ophøre. Fristen var den 1. februar 2014 (med mulighed for forlængelse til den 1. august 2014) for eurozonen og er sat til den 31. oktober 2016 for landene i EØS udenfor eurozonen.

Samtidig blev den øvre beløbsgrænse på 50.000 EUR for kravet om samme prisfastsættelse af eurobetalinger mellem EØS lande og en ordinær indenlandske betaling i euro fjernet.

Hvad betyder ændringerne for virksomheden?
Alle som skal foretage en SEPA betaling skal:

    - Bruge IBAN i stedet for nationalt kontonummer (gælder euro)
    - Der er ikke længere krav om at bruge BIC på en SEPA-betaling

For større virksomheder er kravet:

    - At bruge ISO 20022 XML som filformat til banken

Dette krav gælder ikke såfremt virksomheden har færre end 10 ansatte og/eller har modværdien af 2 millioner euro i omsætning. Gælder dette krav for din virksomhed, betyder dette, at fra den 31. oktober 2016 skal betalingsfiler der indeholder mindst en SEPA betaling modtages af banken som ISO 20022 XML.

Hvad er en SEPA-betaling?
En SEPA-betaling er en normalbetaling (ikke ekspres) i euro til en modtager i SEPA området (EU/EØS + Schweiz, Monaco og San Marino).

Mere om SEPA

Hvem kan jeg kontakte?
Ønsker du yderligere information eller er du usikker på hvad der er mest hensigtsmæssigt, eventuelt hvad lovkravet bliver for din virksomhed, anbefaler vi at du tager kontakt til banken for at høre hvad der passer bedst for jer. Ring gerne til os på 33 36 62 00 eller tag direkte kontakt med din Cash Management Rådgiver.

Hvad skal jeg foretage mig?
Du har forskellige alternativer afhængig om I har:

Mange SEPA-betalinger: Her vil det være naturligt at du snarest muligt tager kontakt til jeres ERP-leverandør for at diskutere en mulig opgradering af den regnskabspakke der benyttes.

Få SEPA-betalinger: Har I kun få SEPA-betalinger kan I udføre disse betalinger som enkelbetalinger (online) i netbank. Alternativt kan du benytte et firma, der tilbyder konverteringsløsninger.
 
Ingen SEPA-betalinger: Hvis din virksomhed ikke har SEPA-betalinger vil I ikke blive ramt af de nye regler og behøver derfor ikke at foretage jer noget nu.

Konsekvens pr. land

Norge

SEPA End Date gælder for Norge fra og med den 31. oktober 2016. Den vigtigste konsekvens er at kunder ikke længere kan sende en fil med SEPA-betalinger til banken i Telepay eller Edifact format, men skal benytte ISO 20022 XML. Hvis virksomhedens økonomisystem ikke kan generere ISO 20022 XML kan I få konverteret filen hos en tredjepart eller registrere SEPA-betalinger online i netbank.

Sverige

SEPA End Date gælder for Sverige fra og med den 31. oktober 2016.
    1. Eurobetalinger vil ikke længere blive accepteret i det svenske LB-format. For yderligere information se bankgirot.se
    2. Virksomheder vil ikke længere kunne sende en fil med SEPA-betalinger i SISU og ITLU-format, men skal i stedet benytte ISO 20022 XML.
Hvis virksomhedens økonomisystem ikke kan generere ISO 20022 XML, kan I få konverteret filen hos en tredjepart eller registrere SEPA-betalinger online i netbank.

Danmark

Fra og med den 31. oktober 2016 vil kunder ikke længere have lov til at sende en fil med SEPA-betalinger i andet format end ISO 20022 XML. Hvis virksomhedens økonomisystem ikke kan generere ISO 20022 XML, kan I få konverteret filen hos en tredjepart eller registrere SEPA-betalinger online i netbank.