SSI - Standard Settlement Instructions

Standard settlement instructions for payments to DNB Bank ASA

Valid from February 2nd 2022 BIC code
DNB Bank ASA, Norway DNBANOKK
DNB Markets, Norway DNBANOKX
DNB Bank ASA, Sweden DNBASESX
DNB Bank ASA, Denmark DNBADKKX 
DNB Bank ASA, UK DNBAGB2L
DNB Bank ASA, Germany DNBADEHX
DNB Bank ASA, Finland DNBAFIHX
DNB Bank ASA, USA DNBAUS33 
DNB Bank ASA, Grand Cayman DNBAKYKX