vestbygget

Se INNSIKT på nett

De økonomiske etterdønningene etter finanskrisen i Europa påvirker stadig de europeiske landenes vilje og evne til å ta i mot flyktninger. Velferdssystemene er presset og vi ser en økt fremmedfrykt og intoleranse. Det er også en polarisering i politikken, og høyreekstreme grupperinger er i fremmarsj.

Se webinar og få INNSIKT

båt på havet

Markedssyn august 2016

  • Fortsatt moderat undervekt aksjer
  • Mer tro på aksjemarkedene i fremvoksende økonomier enn resten av verden
  • Foretrekker aksjesektorene Teknologi, Energi og Syklisk konsum
Les vårt markedssyn for august

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.