illustrasjonsbilde

Markedssyn juni 2019 - Fornuften vil seire

Verdensindeksen falt 6 prosent i mai. Vi nærmer oss størrelsen på en klassisk korreksjon. Det er økt usikkerhet rundt global handel som har utløst fallet. Det siste nye er at USA også vil innføre toll på varer i fra Mexico. Vi tror at dette ikke kommer til å bli mer enn en korreksjon og beholder aksjer på overvekt. 

» Les vårt markedssyn og se video av forvalterne Shakeb Syed og Kjartan Farestveit som forteller om hva de har lagt til grunn for vårt siste markedssyn. 
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.