Markedssyn mai

Illustrasjonsbilde
Vi gjør ingen endringer i markedssynet denne måneden. Aksjer beholdes på nøytralvekt i porteføljene, og innenfor aksjer er vi fremdeles positive til finans, energi, teknologi og syklisk konsum. Majoriteten av årets inntjeningsvekst i globale aksjer forventes å komme fra disse sektorene. Innen renter er vi mest positive til high yield og norske kredittobligasjoner.

» Les vårt markedssyn for mai

Generell markedsoppdatering mai

Se forvalter Torje Gundersen snakke om:

  • God avkastning i april
  • Ujevn global vekst
  • Politisk risiko
  • Lenge siden korreksjon i markedet
  • Fortsatt tro på teknologi-, syklisk konsum-, energi- og finanssektor

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.