illustrasjonsbilde

Markedssyn februar - Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Etter en svak avslutning på fjoråret for aksjemarkedene har 2019 startet sterkt for de fleste børser. Både MSCI World og Hovedindeksen på Oslo Børs er opp med rundt 4 prosent. Aksjemarkedene i fremvoksende markeder har gjort det best i januar med en oppgang på rundt 5 prosent, målt i norske kroner.

Blant vinnersektorene globalt finner vi energi- og finansaksjer. Våre porteføljer har hatt en god start på året ettersom vi har en overvekt mot aksjer. Vi har overvekt mot Norge og fremvoksende markeder samt sektorene energi og finans

» Les vårt markedssyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.