Pilene peker oppover

Bilde av forstoerrelsesglass
Vi beholder en nøytral andel aksjer i porteføljene. På den positive siden registrerer vi at de økonomiske pilene peker oppover.  Imidlertid er det lenge siden vi har hatt en korreksjon og aksjemarkedene er strukket på flere tekniske nivåer. Innad i porteføljen er vi positive til finans, energi, teknologi og syklisk konsum. I renteporteføljen er vi undervektet globale obligasjoner.

» Les vårt markedssyn for mars

Generell markedsoppdatering mars

Se forvalter Torje Gundersen snakke om:

  • Bedring i makroøkonomi
  • Nye risikomomenter
  • Politisk usikkerhet
  • Utsikter og utvikling i energi- og teknologisektor

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.