illustrasjonsbilde

Markedskommentar - Vi selger oss ned i aksjer

Den geopolitiske risikoen har økt gjennom sommeren (handelskrig, Persiabukten, hard Brexit, Hong Kong), og sannsynligheten for negative utfall på kort sikt er betydelig. Vi tror fortsatt veksten vil ta seg opp i andre halvår, men utelukker ikke at det blir verre før det blir bedre. 

» Les hele vår markedskommentar
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.