illustrasjonsbilde

Markedssyn september - Trøbbel i Trump-tårnet

Avkastningen i globale aksjer er svak så langt denne måneden, men ser ut til å bli positiv målt i norske kroner. Økt usikkerhet rundt global handel bidrar til at vi beholder aksjer på undervekt. Samtidig er vekst- og inflasjonsbildet sterkt nok til at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive. Vi er positive til kredittrisiko, og liker kort rentebinding bedre enn lang.

» Les markedssynet
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.