illustrasjonsbilde

Markedssyn - don't sell in May

«Sell in may and stay away», sier noen. Det gjelder ikke for mai 2019, sier vi i vår siste markedsoppdatering, og velger å holde aksjer på moderat overvekt. Det var før Donald Trump «klinket til» med en overraskende Twitter-melding om nye tollsatser mot Kina. Vår umiddelbare holdning til denne siste hendelsen er at vi velger å se det an. Er dette alvor, eller er det bare en av hans vanlige Twitter-trusler? Blir nye tollsatser innført, blir nok bildet annerledes enn vi forventet, og vi vil da gjøre nødvendige justeringer.» 

» Les vårt markedssyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.