Hvordan har markedet gått?

Se forvalter Torje snakke om:
  • Undervekt aksjer i markedssynet for september
  • Energi sektoren
  • Globale renter – god avkastning

Hvordan forvalter vi renter i DNB Asset Management?

Se for forvalter Daniel snakke om:
  • Forvaltning av rentefond i DNB
  • Hvordan de skaper meravkastning i DNB Global Credit
  • Avkastningen hittil i år

Fortsatt forsiktig med aksjer

bt p havetAksjemarkedene har steget nesten 20 prosent siden bunnen i februar i år, samtidig har resultatutviklingen i selskapene vært svak.
Vi tror risikoen for negative overraskelser er større enn det som er priset inn i markedet, og er derfor forberedt på mer uro på børsene fremover.

Les vårt markedssyn for september

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.