Velkommen til Private Banking

Knapp for Private Banking

Velkommen til Asset Management

Knapp for Asset Management
 
illustrasjonsbilde

Markedssyn - Keep Calm and Carry on

Veksten i økonomien er svak og risikobildet forverret, hvilket trekker oss i mer forsiktig retning. Samtidig kan det også gå bra. USA kan få en handelsavtale med Kina, og Storbritannia kan få en avtale med EU. Skjer det, er det mer verdi i aksjer enn i renteplasseringer, derfor beholder vi aksjer på nøytral vekt i markedssynet. 

» Les hele vårt markessyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.