illustrasjonsbilde

Markedssyn mai - fortsatt undervekst aksjer

Vi beholder aksjer på moderat undervekt. Vi er fortsatt positive til sykliske aksjer, men synes fremdeles at prisingen i deler av aksjemarkedet er noe høy. Lange globale renter har steget den siste tiden, og vi mener at det er rom for ytterligere oppgang. Vi har derfor fortsatt undervekt i globale kredittobligasjoner.

» Les markedssynet for mai
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.