illustrasjonsbilde

Markedssyn desember

På makrosiden er lite endret den siste måneden. Oppsvinget i veksten fortsetter og de toneangivende sentralbankene, med unntak av sentralbanken i England, observerer fortsatt inflasjon under inflasjonsmålene. I november har det vært en grunn korreksjon i verdipapirmarkedene. Målt i norske kroner er imidlertid korreksjonen nærmest usynlig da kronefallet veier opp for korreksjonen i internasjonale aksjer. Enkelte sykliske sektorer har falt relativt til stabile sektorer og kredittpåslagene har trukket noe ut, men ikke nok til at vi endrer syn.

» Les markedssynet for desember
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.