Markedssyn april

Illustrasjonsbilde
Vi beholder nøytral andel aksjer i porteføljene. Global vekstforventninger har steget, men dette er allerede priset inn i aksjekursene. På kort sikt anser vi risikoen for skuffelser som stor. Innen aksjer er vi positive til finans, energi, teknologi og syklisk konsum. Innen renter er vi mest positive til high yield og norske kredittobligasjoner.

» Les vårt markedssyn for april

Generell markedsoppdatering april

Se forvalter Torje Gundersen snakke om:

  • Fortsatt nøytralt syn på aksjer
  • Prising av aksjemarkedet
  • Lave rentenivåer i Norge fremover
  • Stigende globale renter
  • Fortsatt tro på teknologi-, energi- og finanssektor

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.