illustrasjonsbilde

Markedssyn juli - USA og Kina returnerer til forhandlingsbordet

Etter det siste G20-møtet i Osaka ble det klart at USA og Kina returnerer til forhandlingsbordet etter et møte mellom Trump og Xi Jinping. I en felles uttalelse fra G20-medlmmene anerkjennes det at proteksjonisme og toll har intensivert, men proteksjonisme og toll ble ikke omtalt spesifikt.

» Les hele vårt markedssyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.