Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

skyline
Som følge av at Norge har signert internasjonale avtaler om utlevering av skatteopplysninger, FATCA og CRS, er vi pålagt å gi opplysninger til Skatteetaten om våre kunder som er skattemessig hjemmehørende eller bosatt i et av landene som har inngått nevnte avtaler. Her får du informasjon om hva dette innebærer og hva du må gjøre.
 

Hvilken informasjon trenger vi fra deg som kunde?

  • Skattemessig hjemmehørende
  • Type virksomhet
  • Om selskapet har passive/aktive driftsinntekter?
  • Statsborgerskap (privatpersoner)
Denne informasjonen trenger vi for å identifisere hvilke av våre kunder som vi er lovpålagt å rapportere.

Innsending av egenerklæring

Egenerklæringen skal signeres av en person med signaturrett eller stillingsfullmakt – f.eks. daglig leder. For borettslag kan forretningsfører signere. 

Egenerklæringen sendes til:
DNB Fatca
Postboks 1600, Sentrum
N-0021 Oslo
Norge
 

Hva er FATCA-avtalen?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk lovgivning som gir USA større mulighet til å finne og beskatte amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig er bosatt/hjemmehørende i USA. 

Hva er CRS-avtalen?

Common Reporting Standard (CRS) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter. Formålet er å hindre skatteunndragelser i utlandet.

Kilde: Skatteetaten
 

Øvrig informasjon

All informasjon vi mottar i denne sammenhengen behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og vil ikke bli brukt til andre formål som for eksempel markedsføring. 

Da DNB ikke kan bistå med skatterådgivning ber vi deg ta kontakt med skattemyndighetene eller din revisor dersom du har spørsmål knyttet til utfylling av egenerklæringen. 

For mer informasjon om internasjonal skatterapportering, se Skatteetaten sine sider: Internasjonal rapportering (CRS og FATCA).