Behovsguide for bedrifter

  • [printicon]
Informasjon om bedriften

Om bedriften

Om kunder og leverandører

Om bedriftens økonomi

Anbefaling

Skatter og avgifter

Alle selskaper i Norge må betale skatt av inntekten de tjener. Som aksjeselskap betaler du kun selskapsskatt etterskuddsvis en gang per år. Selskapet betaler en flat skatt på 25 prosent av overskuddet.

Les mer om regler for skatt

Skatter og avgifter

Alle selskaper i Norge må betale skatt av inntekten de tjener. Som enkeltpersonsforetak er du selv ansvarlig for innbetalingen av skatten. Du betaler skatt fire ganger i løpet av året så snart du får inntekt. Du må selv sørge for å få tilsendt innbetalingsblanketter for skatt.

Les mer om regler for skatt

Valg av selskapsform

De vanligste selskapsformene er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak. Hva som passer best for deg må du tenke nøye igjennom. Valget du tar kan få økonomiske og juridiske konsekvenser i forhold til ansvar og risiko, skatt, rettigheter og plikter.
  • Enketpersonforetak har en person ansvaret for bedriften. Du driver for egen regning og risiko. Dette innebærer at du bestemmer alt og er ansvarlig for økonomien, men også gjeld.
  • Aksjeselskap kan være et smart valg for deg som skal drive med en viss risiko. Du og de andre eierne er ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dere har kun ansvar for egenkapitalen dere har plassert i selskapet.
  • Et ansvarlig selskap er der en eller flere eiere samlet eller hver for seg har fullt ansvar for bedriftens gjeld. Eierne må skrive og undertegne en felles avtale. Avtalen må minimum inneholde selskapets formål og verdien av deltakernes innskudd.

Les mer om forskjellene mellom de ulike selskapsformene

Forretningsplan

Forretningsplan er et nyttig, for ikke å si avgjørende, redskap for deg og alle involverte i prosjektet ditt. Et slags veikart til suksess! Når du har utviklet den overordnede forretningsideen din, bør du stille deg et sett med kontrollspørsmål om kjernen i ideen. Spørsmålene vil avdekke om du har gjort en grundig nok jobb, og du må være forberedt på å svare på disse i en rekke sammenhenger.
  • Hva skal du selge?
  • Til hvem skal du selge det?
  • Til hvilken pris skal du selge det?
  • Hva tilsier at de skal kjøpe det?
  • Hvem skal produsere?
  • Bør du beskytte ideen din?

Les mer om forretningsplan

Finansiere fremtiden

Det finnes mange former for finansiering, og det er ikke alltid at et lån fra banken er den beste løsningen. Det er viktig å ha et klart og realistisk bilde av hvor mye du trenger for å komme i gang og holde deg i gang til du har lønnsom drift. Så må du finne ut hvordan du skal finansiere oppstartskapitalen. For de fleste innebærer dette å bruke hardt oppsparte midler, ta opp lån eller få med investorer som har tro på prosjektet. Her er det viktig å være realistisk. Det finnes mange ulike støtteordninger for nystartede bedrifter slik som etableringstilskudd fra Innovasjon Norge, næringsfond i kommuner og dagpenger fra NAV.

Les mer om finansiering

Oppstartslos

Våre oppstartsloser hjelper deg gjennom mylderet av informasjon som du må ta stilling til. Oppstartslosen er en engasjert gjeng med bred erfaring fra bank, og som kan mye om det å starte bedrift. Vi veileder og hjelper deg på veien - helt gratis.

Kontakt meg om oppstart av bedrift

Finansiere fremtiden

Det finnes mange former for finansiering, og det er ikke alltid at et lån fra banken er den beste løsningen. Mange offentlige og private selskaper investerer i bedrifter. De stiller ofte krav til selskapene de skal investere i. Det kan være krav til eiere, kompetanse og teknologi.

Les mer om finansiering

Fakturering

Det finnes mange tjenester og løsninger for fakturering. Husk at alle fakturaer må ha et fakturanummer som ikke kan redigeres. Det finnes enkle gratis webbaserte løsninger, men du kan også betale for mer omfattende programvare. Det er muligheter for å sende faktura fra de aller fleste regnskapsprogrammene.

Med Factoring overtar vi alle oppgaver i forbindelse med innkreving av det du har utestående (fordringer). Da slipper du å vente på oppgjør fra kundene dine, og får da større handlefrihet ved å overlate fakturaoppfølgingen av dine kunder til oss.

Les mer om factoring

Finansiere fremtiden

Det finnes mange former for finansiering, og det er ikke alltid at et lån fra banken er den beste løsningen. Mange offentlige og private selskaper investerer i vekstbedrifter. De stiller ofte krav til selskapene de skal investere i. Det kan være krav til eiere, kompetanse og teknologi.

Les mer om finansiering

Fakturering

Det finnes mange tjenester og løsninger for fakturering. Husk at alle fakturaer må ha et fakturanummer som ikke kan redigeres. Det finnes enkle gratis webbaserte løsninger, men du kan også betale for mer omfattende programvare. Det er muligheter for å sende faktura fra de aller fleste regnskapsprogrammene.

Med Factoring overtar vi alle oppgaver i forbindelse med innkreving av det du har utestående (fordringer). Da slipper du å vente på oppgjør fra kundene dine, og får da større handlefrihet ved å overlate fakturaoppfølgingen av dine kunder til oss.

Les mer om factoring

Sikre ansatte

Som arbeidsgiver plikter du å kjøpe pensjon og yrkesskadeforsikring til dine ansatte.

Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader, er enkelt å administrere for bedriften, og ikke minst forståelig og verdifull for de ansatte.
Les mer om innskuddspensjon

Yrkesskadeforsikring er pålagt enten man jobber hel- eller deltid. Forsikringen dekker skader og sykdommer man får i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet.
Les mer om yrkesskadeforsikring

Merverdiavgift (MVA)

Moms, MVA eller Merverdiavgift er de ulike uttrykkene som brukes om avgiften på omsetning av varer og tjenester som blir solgt i Norge. Utgangspunktet er at alle betaler MVA for alle typer omsetning som overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Først når du har salg over dette kan du registreres i Merverdiavgiftsregisteret, og har rett og plikt til å beregne merverdiavgift. Satsen for MVA er 25 prosent. Det finnes unntak eksempelvis mat- og drikkevarer som har 15 prosent, og overnatting og persontransport på 8 prosent mva.

Les mer om MVA

Handle trygt med utlandet

Ved kjøp eller salg fra utlandet er det vanlig at man trenger bankgaranti. Bankgaranti gir kjøper og selger en ekstra trygghet ved at DNB stiller som garantist for at innholdet i kontrakten vil bli oppfylt. Når du kjøper eller selger fra utladet er du også utsatt for risiko med svingninger i valutakurser. For å sikre deg mot dette er det mulig å kjøpe valutasikring som sikrer inntekter og utgifter i ulike valutaer.

Les mer om å handle trygt med utlandet

Finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy

Leasing er et godt alternativ for deg som vil ha topp moderne utstyr til enhver tid. Dette frigjør også kapital som kan benyttes til andre ting. Leasing innebærer at vi kjøper og eier utstyret bedriften din trenger, og du leier dette av oss mot en avtalt pris.

Les mer om leasing
 
Kontaktopplysninger
Vennligst oppgi e-postadresse så sender vi deg oppsummeringen