DNBs bankdrift på Oslo lufthavn Gardermoen er avsluttet

DNBs kontrakt med Avinor er nå gått ut. DNBs bankdrift på Oslo lufthavn Gardermoen ble avsluttet 29. april 2022.

Vi henviser våre kunder til vekslingskontor og kjøp av valuta i minibank.