Min pensjonsprofil

dame min pensjonsprofil
Med innskuddspensjon sparer bedriften til pensjon for sine ansatte. Mange ansatte er usikre på valg av hvordan pengene skal spares, med Min pensjonsprofil investeres pengene riktig i forhold til den ansattes alder.

Dette er Min pensjonsprofil

Med utgangspunkt i den ansattes alder setter vi til en hver tid sammen en riktig blanding av aksjer og renter. Dette øker muligheten for god avkastning og bedre pensjon. Når det nærmer seg pensjonsalder, reduseres aksjeandelen for å unngå store svingninger i aksjemarkedet.
Min pensjonsprofil

Fordeler med Min pensjonsprofil

  • Bedriften får en pensjonsordning som gir de ansatte muligheter til god pensjon
  • Enkelt å informere de ansatte om pensjonsavtalen
  • Ansatte får individuell tilpasset sparingen til pensjon
 

Forvaltning - Indeks eller aktiv

I Min pensjonsprofil kan du velge mellom to former forvaltning, indeksforvaltning og aktiv forvaltning.

Velger du indeksforvaltning, investerer forvalteren i alle de selskapene som inngår i en børsindeks. Dette kalles også passiv forvaltning ettersom forvalteren ikke gjør egne valg, men følger en bestemt børsindeks av definerte selskaper. Den største fordelen med indeksforvaltning er lave kostnader.

Med aktiv forvaltning bruker våre forvaltere sin kompetanse og erfaring for å finne de selskapene som blir morgendagens vinnere. Den største fordelen med aktiv forvaltning er muligheten for å få bedre avkastning enn markedet for øvrig.

Har du allerede pensjon hos oss?

Dersom du allerede har pensjon hos oss og ønsker å endre til Min pensjonsprofil, kan du ringe oss på telefon 915 04800 så hjelper vi deg.

Markedsoppdatering 1. kvartal 2018

Kontakt oss
915 04800
Spørsmål