DNB Regnskap

Det første spørsmålet: Kan jeg føre regnskapet selv?

Ja, du kan føre regnskapet selv. Du kan få en regnskapsfører eller noen som har erfaring til å sette opp et regnskap og legge opp gode rutiner. Det å føre regnskapet selv i starten kan bidra til en bedre forståelse av bedriftens "indre liv", forretningsforståelse og økonomistyring.


Har du under 600 bilag i året, har du lov til  å bruke et Excel-ark . Har du flere bilag enn 600 må du bruke et regnskapsprogram,  eller få hjelp av en  regnskapsfører.  Du må ha god kontroll på alle bilagene dine, samtidig som du må sørge for å ha ting på stell når det gjelder lovverket.

» Krav til bilag


Lurer du på noe?
Oppstartslosen vil kontakte deg på hverdager mellom
kl. 08 og 16.

Hva når bedriften blir større?

Da kan det være på tide å vurdere om regnskapet skal settes bort eller ansette noen til å føre det for deg. Mange velger også en kombinasjon der du gjør deler av jobben, f.eks. fakturering, og regnskapsfører gjør resten.

Noe å tenke på:

• Prisen er viktig for mange. Det er antall bilag og tilleggstjenester som er avgjørende for prisen. Husk at et byrå kan utføre oppgavene mye raskere og oftest mer nøyaktig enn deg.

• Oppsøk flere byråer og søk råd fra både bank, revisor og andre næringsdrivende.

• Med opplæring, interesse og et godt regnskapsprogram kan du klare de fleste vanlige oppgaver. Spør eksperter når du er i tvil.

 

Andre spørsmål og svar

Hvilket regnskapssystem skal jeg velge?

Hvis du skal føre regnskapet selv, må du ha et regnskapssystem. Bokføringsloven stiller flere krav, blant annet heter det at regnskapssystemet skal være ordentlig, oversiktlig og i stand til å produsere alle lovpålagte regnskapsrapporter. 

Det finnes en rekke tilbydere av enkle og rimelige regnskapsprogrammer. Her er noen eksempler:

DNB Regnskap
Visma eAccounting
Fiken
Tripletex
24sevenoffice
Poweroffice Go
Xledger

Hvem er regnskapspliktige?

Det er organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten din som avgjør om du er regnskapspliktig.

» Se hvilke virksomheter som har regnskapsplikt

Må bedriften ha revisor?

For nye aksjeselskap gjelder følgende regel:
Dersom det i stiftelsesdokumentet ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres.

Når driftsinntektene, balansesummen eller årsverkene overstiger grensene nedenfor, inntrer revisjonsplikten fra og med året etter:

  • driftsinntektene er mer enn 6 millioner kroner
  • balansesummen er over 23 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk