Norsk

Brevforslag IBAN/BIC

Kjære forretningsforbindelse

Som du sikkert er kjent med gjennom din bankforbindelse, er det viktig å benytte IBAN og BIC på betalinger over landegrensene når IBAN er tilgjengelig.


Vår bankforbindelse har informert oss om at bankene i ditt land utsteder IBAN til sine kunder, og krever nå at alle betalinger til din konto må ha IBAN og BIC.


For å sikre en rask og effektiv håndtering av våre betalinger til din konto, ber vi derfor om å få oppgitt:

IBAN (internasjonalt bankkontonummer) for den aktuelle konto og
BIC (SWIFT-adresse) for din bankforbindelse.


På forhånd takk.


Med vennlig hilsen

E-post forslag IBAN/BIC

Kjære forretningsforbindelse


Vår bankforbindelse krever at vi skal oppgi IBAN (International Bank Account Number) og BIC (SWIFT-adresse) for våre betalinger til utlandet.

Vi ber derfor om å få oppgitt:

- IBAN for den aktuelle kontoen
- BIC for din bankforbindelse


På forhånd takk.


Med vennlig hilsen

Se også: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk