Nuværende valutakursliste

  • Valutakurser og renterMarketsNuværende valutakursliste
 
 

 

De valutakurser, der er angivet i denne oversigt, viser vekselkursen for henholdsvis køb og salg af valuta ved gennemførelse af internationale betalingsordrer, hvor valutakursen for ordren er fastsat kl. 09.00. Ved veksling på alle andre tidspunkter skal de valutakurser, der oplyses på dagens valutakursliste, kun betragtes som vejledende1. Kurserne på valutamarkedet skifter konstant og kan ændre sig betydeligt, selv inden for korte tidsrum, hele døgnet. Den kurs, der anvendes til en betalingsordre, afhænger af, hvornår der veksles. De kurser, der oplyses på dagens valutakursliste, er derfor ikke et tilbud til vores kunder om køb eller salg af valuta til denne kurs, medmindre betalingsordrens karakter* og behandlingen af denne gør, at den vekselkurs, der er angivet på dagens valutakursliste, anvendes.

 

Banken påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle fejl i de vekselkurser, der er vist på dagens kursliste. Banken påtager sig heller ikke noget ansvar for eventuelle skader/tab, der måtte opstå ved brug af denne kursinformation.

1 Hvordan vekselkursen for en bestemt International betalingsordre fastsættes af DNB, afhænger af flere faktorer, herunder de valutatyper, der veksles, beløbets størrelse og det tidspunkt, hvor ordren registreres og behandles i bankens betalingssystemer. Betalingsordrer, som i størrelse er mindre end modværdien af NOK 1.000.000, i kombinationer af følgende valutasorter; AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, SEK, SGD, THB, USD, ZAR og NOK, og som modtages og behandles i bankens betalingssystemer i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 16.30, vil blive vekslet (afregnet) straks, når ordren modtages i bankens systemer til veksling. Betalingsordrer, i de samme valutatyper, som modtages og behandles uden for ovennævnte tidsrum, samt ordrer, der beløbsmæssigt overstiger modværdien af NOK 1.000.000, vil blive vekslet på faste tidspunkter i løbet af dagen, første gang kl. 09.00, sidste gang kl. 21.15. Ordrer i valutatyper, som ikke er inkluderet i ovennævnte, og som modtages til veksling i tidsrummet fra 16.00 til kl. 09.00 den følgende arbejdsdag, vil blive vekslet (afregnet) til den vekselkurs, der fastsættes kl. 09.00. Bankens respektive købs- og salgskurser for sådanne ordrer kan findes på dagens kursliste, når den offentliggøres. For ordrer i valutatyper og kombinationer, der hører til i denne kategori, og hvor modværdien af den enkelte betalingsordre ikke overstiger NOK 500.000, vil derefter blive vekslet til den vekselkurs, der fremgår af dagens kursliste, frem til kl. 16.30. Betalingsordrer, der modtages i samme tidsrum, og som overstiger modværdien af NOK 500.000, vil blive vekslet fortløbende, hvis og når dette er praktisk muligt.