Valutakurser og renter

  • Valutakurser og renterMarketsDagens kursliste overførsel
 
 

 

Valutakursene som angis i denne oversikten viser vekslingskurs for henholdsvis bankens kjøp og bankens salg av valuta ved gjennomføring av internasjonale betalingsoppdrag hvor vekslingskursen for oppdraget er fastsatt kl. 09:00. For veksling til alle andre tidspunkt er vekslingskursene som oppgis i Dagens valutakursliste kun å betrakte som indikative1. Kursene i valutamarkedet endrer seg kontinuerlig og vil kunne endre seg betydelig, også innenfor korte tidsrom, gjennom hele døgnet. Hvilken kurs som vil bli benyttet for et betalingsoppdrag er avhengig av hvilket tidspunkt vekslingen utføres på. Kursene som oppgis i Dagens valutakursliste er derfor ikke et tilbud til våre kunder om kjøp eller salg av valuta til denne kursen med mindre betalingsoppdragets karakter* og behandlingen av dette er slik at vekslingskursen som er oppgitt i Dagens valutakursliste benyttes.

 

Når du skal kjøpe utenlandsk valuta av banken, selger banken valuta: Se salgskurs.
Når du skal selge utenlandsk valuta til banken, kjøper banken valuta: Se kjøpskurs.


Banken påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i valutakursene som vises i Dagens kursliste. Banken tar heller ikke ansvar for noen form for skade/tap som skulle oppstå gjennom bruk av denne kursinformasjonen.

1Hvordan vekslingskursen for et spesifikt internasjonalt betalingsoppdrag fastsettes av DNB er avhengig av flere faktorer, herunder valutasorter som veksles, beløpets størrelse samt tidspunktet oppdraget registreres og behandles på i bankens betalingssystemer. Betalingsoppdrag som i størrelse er mindre enn motverdien av NOK 1.000.000, i kombinasjoner av følgende valutasorter; AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, SEK, SGD, THB, USD, ZAR og NOK, som mottas og behandles i bankens betalingssystemer i tidsrommet fra kl. 08:00 til kl. 17:00 vil bli vekslet (avregnet) umiddelbart når oppdraget mottas i bankens systemer for veksling. Betalingsoppdrag, i de samme valutasortene, som mottas og behandles utenfor ovennevnte tidsrom samt oppdrag som beløpsmessig overstiger motverdien av NOK 1.000.000,- vil bli vekslet til faste tidspunkt gjennom dagen, første gang kl. 09:00, siste gang kl. 21:15. Oppdrag i valutasorter som ikke inkluderes i ovennevnte, og som mottas for veksling i tidsrommet fra 16:00 til kl. 09:00 påfølgende virkedag, vil bli vekslet (avregnet) til vekslingskursen som fastsettes kl. 09:00. Bankens respektive kjøps- og salgskurser for slike oppdrag er å finne i Dagens kursliste når denne er publisert. For oppdrag i valutasorter og kombinasjoner som faller inn i denne kategorien, og hvor motverdien av det enkelte betalingsoppdraget ikke overstiger NOK 500.000, vil deretter veksles til vekslingskursen som fremkommer i Dagens kursliste frem til kl. 16:00. Betalingsoppdrag som mottas i det samme tidsrommet og som overstiger motverdien av NOK 500.000 vil veksles fortløpende om og når dette er praktisk gjennomførbart.