meglerhallen

DNB Markets er Norges største verdipapirforetak. Vi tilbyr investeringsbanktjenester og formidler alle type verdipapirer og finansieringløsninger. Våre medarbeiderne gir kompetente råd og utvikler skreddersydde løsninger uansett finansielle behov.

Våre kontorer i Norge

Lokalkontor Bergen

DNB Markets satser på nærhet til våre kunder nasjonalt gjennom Regionale meglerbord. Vi har kontorer i hhv. Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund. Kontaktinformasjon

Våre kontorer internasjonalt

kontorer internajonalt
DNB Markets dekker alle tidssoner gjennom våre kontorer i Stockholm, London, New York, Singapore og Shanghai
Mer om de internasjonale kontorene finner du her.
 
Karriere i Markets
For ledige stillinger i DNB Markets i Norge, se konsernets oversikt over ledige stillinger.

Ledige stillinger

Graduate

 
LEI (Legal Entity Identifier)

DNB Bank ASA har følgende LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414

LEI

EMIR