Fremtind Forsikring AS

Et selskap av DNB og SpareBank 1

  • Kundevennlige løsninger

  • Trygg og solid leverandør

Kontakt meg om forsikring
Kontakt meg om forsikring

1. januar 2019 slo vi sammen skadeforsikringsselskapene DNB og SpareBank1 til Fremtind Forsikring AS. Nå står personforsikring for tur. Fremtind Forsikring etablerer fra 1. januar 2020 Fremtind Livsforsikring AS. Alle personforsikringer fra DNB og SpareBank1 blir samlet i Fremtind Liv.

Fremtind Forsikring og Fremtind Livsforsikring har større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger og komme enda raskere ut med bedre forsikringer tilpasset deg og dine behov. Vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

Hva betyr dette for deg?

Det blir minimalt med endring for deg, og du vil fortsatt være forsikringskunde hos DNB. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv – alt vil skje automatisk.

Alle personforsikringer fra DNB og SpareBank1 samles i Fremtind Livsforsikring AS. DNB Livsforsikring AS vil fortsatt administrere og følge opp personforsikringene på vegne av Fremtind Livsforsikring AS, blant annet motta premieinnbetaling, behandle personopplysninger og skal kontaktes ved spørsmål om forsikringene.

Personforsikringene fortsetter som før med samme vilkår og pris. Du vil fortsatt finne dine personforsikringer i nettbank/mobilbank, og benytter de samme kontaktpunkt som tidligere.

Om fusjonen

Hva skjer med prisen på forsikringene?

Jeg er medlem av et forbund

Mine data og personlige opplysninger

Selskapsinformasjon

  • Navn på selskapet: Fremtind Forsikring AS
  • Forretningsadresse: Hammersborggata 2, 0179 Oslo
  • Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
  • Telefonnummer: 915 09801
  • Nettside: fremtind.no
  • Foretaksregister Brønnøysundregistrene, Telefon 75 00 75 00
  • Organisasjonsnummer: 915 651 232 for Fremtind Forsikring AS og 922 246 181 for Fremtind Livsforsikring AS

Tillatelse: selskapene har konsesjon fra Finansdepartementet til å drive forsikringsvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.

Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo. Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 90 90.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB